Mange eierskifter på Voss

- Det blir mange eierskifter på Voss fremover, sa prosjektleder Kristian Skjølaas i Eierskiftealliansen for Sogn og Fjordane og Hordaland. Anledningen var et frokostmøte på Voss tirsdag 28. oktober.

Publisert 29.10.14

Vestlandet

Skjølaas viste til en analyse gjort for Hordaland hvor Voss kommune er den kommunen i majoritetseiere sysselsetter flest i privat sektor. Hele 71% av ansatte i privat sektor er ansatt i en bedrift hvor en eier sitter på 50,1% eller mer av aksjene. 

- Eldrebølgen fører til at mange generasjons- og eierskifter kommer til skje på Voss fremover, sa Skjølaas. 

Olav Platou fra Nordea var inne på i sitt innlegg om at man som eier må planlegge for eierskifte i tide. - Det er viktig å tenke frem i tid og allerede nå bestemme hvilken struktur selskapet skal ha for å være best mulig rigget for et eierskifte.

Stig Sevaldsen fra Norne Securities fortalte om hvilke kriterier profesjonelle kjøpere legger til grunn, i vurdingen av verdier av selskaper.

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet og har som formål å være en møteplass for og av eiere av små- og mellomstore bedrifter. Tanken er at gode og planlagte eierskifter kan føre til vekst, i stede for å følge en stagnasjon og nedgangsprofil.

Alle presentasjonene blir lagt ut her.


Foto:Kristian Skjølaas i samtale med Ann Karin Johannssen Salbu, medeier av Sylvsmidja på Voss.

Foto: Olav Platou, Nordea, forteller om sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte.

Foto: Stig Sevaldsen i Norne Securities, forteller om hvilke kriterier som legges til grunn for verdifastsettelse av selskaper.