Med hjerte for å løse konflikter

I over 25 år har NHO Hordalands advokat og ekspert på arbeidsrett gitt råd og veiledning til medlemsbedrifter. Mannen som liker å løse konflikter med humor og tillit som viktigste redskap, blir pensjonist fra nyttår.

#205

-Jeg er godt fornøyd med at vi har klart å skape et godt samarbeidsklima. Det gjør nok enkelte utfordringer lettere å løse, sier advokat Henry Horne. Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 19.12.16

Vestlandet

Til synelatende avslappet, men likevel fullt fokusert.  Veldig tilstede, og alltid med en snedig kommentar på lur. Det er lett å få tiltro til Henry.  Han oser av tillit og gir inntrykk av at akkurat nå er du den viktigste personene i hele verden.  Det har gjort ham til en tiltrodd og respektert rådgiver for mange medlemsbedrifter. Etter mer enn 40 år med arbeidsrett, og 25 av dem i Næringslivets Hovedorganisasjon, blir advokat Henry Horne nå pensjonist.

Regiondirektør Tom Knudsen inviterte kollegaer og bedrifter til mottakelse i desember, for å takke av Henry Horne. Jorunn, Henrys kone var regiondirektørens spesielt inviterte gjest.
-Henry var en av de som tok imot meg da jeg begynte i NHO Hordaland i begynnelsen av 2003. Han har definitivt vært en «lynavleder» på kontoret, sier Knudsen spøkefullt. 
Hans beskrivelse av Henry som faglig meget dyktig, dønn lojal og omgjengelig gir gjenkjennende nikk fra de tilstedeværende.

Selv om pensjonisttilværelsen med varmere klima, roligere tempo og færre telefonsamtaler virker forlokkende, er det samtidig vanskelig å skulle omstille seg til en ny hverdag.
Det pågår store nedbemanningsprosesser i mange av NHOs medlemsbedrifter på Vestlandet.
-Det er klart at den siste tiden har vært spesiell. Vi har hatt store utfordringer med mange mennesker som er berørt.  Det gjør noe med meg, sier Henry ettertenksomt.

For selv nedbemanningsprosesser ofte er vanskelige, betyr ikke det at Henry kvier seg for å gå i gang med oppgaven.  Snarere tvert i mot.
Jo mer komplisert og tilsynelatende vanskelig oppgave er, dess bedre er det.  Han går alltid til forhandlingsbordet med utgangspunkt å løse saken.  Han høster derfor mye skryt for sine gode evner til samarbeid.

Med hjerte for å løse konflikter
- Henry er den som har åpnet min øyne for partssamarbeid.  Han har lært med hvor viktig og effektfullt det kan være, sa LO´s distrikssekretær i Hordaland Roger Pilskog i forbindelse med Henrys avslutning. Et godt samarbeid til både LO, NITO, Tekna og andre samarbeidspartnere har vært viktig for Henry gjennom de siste 25 årene.
-Jeg er godt fornøyd med at vi har klart å skape et godt samarbeidsklima.  Det gjør nok enkelte utfordringer lettere å løse, kommenterer han beskjedent.

Fagområdet arbeidsrett har endret seg mye de siste 40 årene.  Likevel trekker Henry fram det menneskelige aspektet når han ser tilbake. 
- Det er de menneskelige sidene som er spennende ved denne jobben.  Det er viktig for meg, sier Henry.  Han ikke glad i å se uløste saker måtte gå videre fra sitt kontor.  Han liker aller best å løse forhandlinger og konflikter på et lavest mulig nivå, og setter seg gjerne i forhandlingsleder-stolen.
Det var også bakgrunnen for hans idé om økt kompetanse innenfor fagfeltet.
-Få eller ingen vet at kursvirksomheten til NHO Hordaland var med utspring i Henrys tanker om at mange konflikter kunne forebygges gjennom bedre kunnskap, sier regiondirektøren.  Kursene gav også noen «eselører» til en slunken regionkasse.  Nettopp denne tanken var utgangspunktet for det som i dag er en utstrakt kursvirksomhet og en av fellesskapets sterke medlemsfordeler via NHO Kurs.

- Jeg undret meg over hvordan det som kunne virke som små ting kunne bli til store konflikter.  Derfor er jeg veldig godt fornøyd med å ha fått kursing inn som et tilbud til våre medlemsbedrifter.  Mange konflikter løses gjennom bedre kjennskap og kunnskap.  Vi har nok stanset en del unødig konflikter gjennom årene med å kurse personal- og HR-medarbeidere, sier Henry.

Nå skifter prioriteringene
Henry tar alltid telefonen når medlemsbedriftene ringer. Det er ingen hemmelighet at han de siste 25 årene har brukt mye tid på jobben, og ikke minst i telefonen. 

Hva skal du bruke all fritiden til nå? 
-Det blir veldig fint med anledning til å besøke varmere klima litt oftere.  Huset i Spania venter, og han har billettene booket allerede.   Dette er riktig tidspunkt å takke for meg.  Vi som jobber med arbeidsrett ser jo at omstillingen som skjer i NHO er viktig og nødvendig.  Starten på en ny tid som er til det beste for våre medlemmer, sier Horne og legger til at vi aldri må glemme hvem vi er på jobb for. 
- Det er medlemsbedriftene som skal være i fokus, - alltid.
Hans fokus de neste månedene er derimot et litt annet.  Nå skal han bruk tid på å sortere og katalogisere myntsamlingen, som har ligget på vent lenge.  Det er også en vinkjeller som må katalogiserer og kanskje nytes litt etter hvert.  Men i kjent stil liker ikke Henry å gå i fra oppgaver som ikke er fullført.  Det gjenstår en siste oppgave som skal gjøres ferdig.  Nå skal han bare rydde på kontoret, og kanskje ta noen telefoner først.

 

Henrys kollegaer og bedrifter ble invitert  til mottakelse i desember, for å takke av Henry etter 25 års lang tjeneste. Foto: Ann-Kristin Kristoffersen

#205

Gjør store problemer enkle
-Det fine med Henryen er jo at du får alltid gode svar, som du kan stole på.  Det sier styreleder i NHO Hordaland, Bjarte Hordnes.  Som dagens eier av et familieeid selskap har han ved flere anledninger benyttet seg av Henrys kompetanse.
- Problemer som virker store og kompliserte, blir tilsynelatende enkle og oversiktlige etter en prat med Henryen.  Han får store problemene til å se utrolig enkle ut, mener Hordnes.

Når samarbeidspartnere, kollegaer og andre takker av advokat Henry Horne er det noen adjektiv som gjentas i hver eneste tale.  Han er til å stole på, han er dønn ærlig og du trenger ikke å lure på hvor hans lojalitet ligger.  Også humøret da,-  du kan alltid forvente en lun kommentar, en humoristisk eller kanskje til og med provoserende bemerkning. 
- Jeg påstår at Henry sin lune humor og gode humør vi sitte igjen i veggene i Veiten 3 når han går ut av døren til nyttår, sa tidligere leder av Norsk Industri Frank Karlsen, da han takket Henry for innsatsen.

Vi håper han han har rett.