Meld deg på årskonferansen 2017

Made in Norway – på jobb for en grønnere fremtid. Vi er alle må jobbe for en grønnere fremtid. Både bedriftseiere og -ledere, arbeidstakere, investorer, politikere og offentlige myndigheter.

Publisert 10.03.17

Vestlandet

Med felles innsats kan vi skape nye og mer bærekraftige forretningsmodeller, utvikle produktive, lønnsomme og attraktive arbeidsplasser, tiltrekke oss kompetanse, investeringer og hente hjem industriproduksjon. Forutsetningen er gode politiske rammebetingelser som støtter opp under grønn konkurransekraft.

Hva betyr det i praksis for Norge og norsk næringsliv?

Dette er utgangspunktet for debatt under vår årskonferanse 30.mars.
Se programmet for "Made in Norway - på jobb for en grønn framtid"


Meld deg på konferansen i dag