Mer mangfold gir økt konkurransekraft for bedrifter i Hordaland.

Tirsdag 16. juni ble Global Future Venneforening – Hordaland lansert. Foreningen er et alumni-nettverk for deltagere og mentorer i NHOs Global Future-program. Målet er klart: bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft.

Gjesteforedrag av om ledelse og styreverv holdt av Arne Selvik. Han er siviløkonom fra NHH 1972 og cand.polit. fra UiB 1974. Han er seniorkonsulent, redaktør og fagbokforfatter i AFF ved NHH. Jobber blant annet i Solstrandprogrammet og med styreutvikling. Har vært direktør for Industriøkonomisk Institutt, admininstrasjonsdirektør i Bergen Kommune og meklingsmann hos Riksmeklingsmannen.

Gjesteforedrag av om ledelse og styreverv holdt av Arne Selvik. Han er siviløkonom fra NHH 1972 og cand.polit. fra UiB 1974. Han er seniorkonsulent, redaktør og fagbokforfatter i AFF ved NHH. Jobber blant annet i Solstrandprogrammet og med styreutvikling. Har vært direktør for Industriøkonomisk Institutt, admininstrasjonsdirektør i Bergen Kommune og meklingsmann hos Riksmeklingsmannen. 

Publisert 23.06.15

Vestlandet, Global Future

Lanseringen av alumni-nettverket foregikk i Impact Hub sine historiske lokaler på Bryggen i Bergen. Det nye etablerte styret åpnet arrangementet med en gjennomgang av foreningens formål og ambisjoner. Deretter holdt Arne Selvik, ekspert på styrevirksomhet og ledelse og som gjestet åpningen, holdt et inspirerende foredrag om ledelse og mangfold, med eksempler fra egne erfaringer. "Heterogene ledergrupper har en sterk tendens til å ta strategiske initiativ", sa Selvik. "De gir bedre resultater i form av overskudd og markedsandeler."

Mangfold styrker konkurransekraft
Det er stadig flere studier som viser at mangfold i bedrifter er et konkurransefortrinn. Det ble nylig publisert en omfattende analyse utført av McKinsey & Company (Why diversity matters) bekrefter dette. Studien var basert på økonomiske data og lederskapssammensetninger fra hundrevis av organisasjoner, og tusenvis av ledere i Storbritannia, Canada, Latin-Amerika og USA. Resultatene er entydige: Det er en positiv sammenheng mellom mangfold i ledelse og bedre økonomiske resultater. Bedrifter med større mangfold hadde hele 35 % større sannsynlighet for å ha bedre resultater enn gjennomsnittet.

I en stadig mer globalisert verden blir dette viktigere, også her i Norge, i følge NHO. Det er svært mange norske bedrifter som konkurrerer i utenlandske markeder i dag. Enda flere vil gjøre det i fremtiden. ”Rekruttering av flerkulturelle i Norge kan styrke norske bedrifters konkurransekraft i nettopp dette markedet”, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund på Leadership Foundations Top 10 jubileumsfeiring i mai.

Bygger en kompetanse-pool for næringslivet
Med en medlemsmasse som sitter med global kompetanse, forventes det at foreningen kan spille en viktig rolle fremover. Med økt globalisering og konjekturendringer i Norge som bakteppe, er lanseringen av Global Future Venneforening både tidsriktig og relevant.

Alumni-nettverkets første og viktigste oppgave er å engasjere og involvere flest mulig av programmets deltakere og mentorer for å utnytte det potensialet medlemmene sitter med. Ambisjonen er å bygge et nettverk av flerkulturelle, kompetente og ambisiøse mennesker som kan være en kompetanse-pool for næringslivet og bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft i Hordaland.