Møt NHO Hordalands nye praktikant

NHO Hordaland har fått en ny praktikant, 25 år gamle Kjersti Kræmmer fra Os utenfor Bergen. - Å få inn en praktikant gjør at vi får nyttiggjort oss av ny og verdifull kompetanse og Kjersti Kræmmer sin bakgrunn er svært aktuell for NHO Hordaland, sier rådgiver Frode Nergaard Fjeldstad.

Kjersti Kræmmer

Publisert 28.04.14

Hordaland

- Samtidig håper vi å kunne tilby relevant arbeidserfaring som hjelper henne videre i karrieren. Under oppholdet vil hun arbeide med næringspolitiske spørsmål som er viktige for medlemsbedriftene i vår region. Akkurat nå arbeider vi med bedriftenes innspill til Hordalandsbenken på Stortinget, som NHO Hordaland møter 4 juni.

Kjersti ble ferdig med en grad i Politics fra Universitetet i Edinburgh i Skottland i fjor sommer, og har siden da jobbet i et halvt år i Tanzania gjennom Fredskorpset.

Hvorfor ønsket du å være praktikant i NHO Hordaland?

- Jeg har lenge vært interessert i krysningsfeltet mellom politikk og næringsliv, men under studietiden min i Skottland var det naturlig å ha et mer internasjonalt perspektiv på dette. Likevel syntes jeg Norges utvikling var veldig spennende og i løpet av det siste året mitt der skrev jeg bacheloroppgave om Norges nordområdepolitikk sett i forhold til både miljø og økonomi. Dette gjorde meg nysgjerrig på å lære mer om hvordan bransjer og organisasjoner kan påvirke politikk og omvendt, både på regionalt og nasjonalt nivå. Etter mange år i utlandet var det dessuten viktig for meg å få innsikt i  norsk arbeidsliv og politikk fungerer. NHO kombinerer disse ulike feltene på en unik måte og det er derfor et helt ideelt sted å lære.

Hvordan fikk du stillingen som praktikant?

- Flere organisasjoner og foretak i Bergen tar inn studentpraktikanter fra samfunnsvitenskapelige fag fra f.eks. UiB og dette er et kjempebra tiltak for å gi studenter relevant arbeidserfaring. Men det er ikke mange som utlyser trainee eller praktikant-stillinger for samfunnsvitere som ikke er under utdanning. Så av og til er man nødt til å være sin egen lykkes smed, ta kontakt selv og håpe på positiv respons – og i mitt tilfelle fikk jeg det. NHO Hordaland har på sin side vært fantastisk åpne og imøtekommende fra første stund.

Har praktikantoppholdet til nå vært som du forventet?

- I Storbritannia er det mye snakk om at praktikanter blir utnyttet – de blir forespeilet relevant arbeidserfaring, men i realiteten blir de satt til å lage kaffe, løpe ærend og gjøre grovarbeid. Selv om jeg visste at forholdene ikke var helt slik i Norge er kanskje den største overraskelsen hvor mye tiltro, ansvar og spennende arbeidsoppgaver jeg har fått. Samtidig får jeg støtte, veiledning og oppfølging når det trengs. Så man kan si at det at det er som jeg håpet.

Hva gjør du hos NHO Hordaland?

- Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Jeg har blitt spesielt involvert i arbeidet med NHO Arena, et prosjekt som retter seg mot småbedriftene i fylket, i tillegg til prosjektene Ringer i Vannet og Aksjon Lærebedrift. Det er veldig spennende å få innsikt i hvordan NHO kan bidra til at næringslivet har en positiv effekt på samfunnet på denne måten. Jeg får også utnyttet bakgrunnen min fra media og kommunikasjon til mediearbeid, skriving og redigering av tekster.

Vil du anbefale et slikt praktikantopphold til andre?

- Absolutt. Som returnerende utenlandsstudent mangler man det lokale kontaktnettverket man får i studietiden. Og med tanke på hvor stor andel av stillinger som blir formidlet gjennom nettverk er det essensielt å få en fot innenfor et sted. I tillegg får jeg her muligheten til å både utvikle meg faglig og vise hva jeg kan – noe som utvilsomt vil hjelpe meg i fremtiden.