Nå kan bedriftene gi råd til Solvik-Olsen

NHO Hordaland og LO skal i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Bergen torsdag 7. april. Vi kommer til å fokusere på NHOs prioriteringer i samferdselsløftet og hvordan etatene har svart på dette. Har du som innspill som vi skal ta med oss til statsråden inn mot framlegg til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029?

Publisert 01.04.16

Vestlandet, E39

Transportetatene la frem sine innspill til neste NTP i slutten av februar. Dette er sendt på høring med frist 1. juli 2016. Den nye nasjonale transportplanen skal legges fram for Stortinget våren 2017.

I tillegg til den pågående høringsrunden, vil  Samferdselsdepartementets politiske ledelse reise landet rundt på NTP-turné. Neste møte er i Hordaland, som holdes i Bergen 7. april.

- Vi ønsker innspill og synspunkter fra mange ulike hold i arbeidet vårt med ny Nasjonal transportplan. De neste månedene vil vi derfor reise land og strand rundt for å lytte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Det er NHOs Hordaland som sammen med LO arrangerer innspillsmøtet.

Har du som innspill som vi skal ta med oss til statsråden inn mot framlegg til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029?

Send e-post til ann-kristin.kristoffersen@nho.no