NHO-sjefen imponert over «VilBygge»

- VilVite er en fantastisk flott arena for å øke interessen og kjennskapen blant barn og unge for naturvitenskapelige fag og teknologi. Det vil gi samfunnet flere kompetente fagarbeidere, ingeniører og realister i fremtiden. Jeg er imponert!

NHO-sjef Kristin Skogen Lund fikk hjelp av Josephine Haukeland (6) til å håndtere en av gravemaskinene på «VilBygge». (Foto: EBA Vestenfjelske).

NHO-sjef Kristin Skogen Lund fikk hjelp av Josephine Haukeland (6) til å håndtere en av gravemaskinene på «VilBygge». (Foto: EBA Vestenfjelske).

Publisert 22.08.14

Hordaland

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var full av lovord etter at hun torsdag fikk en omvisning på VilVite i Bergen og blant annet fikk se barnehagebarn i aksjon på den nye installasjonen «VilBygge». Med støtte fra entreprenørene i regionen har barna fått sin egen byggeplass med stor kran og stillas for å bygge hus.  Utendørs kan barn i alle aldre forsøke seg som anleggsmaskinførere i to gravemaskiner, og NHO-sjefen var ikke tung å be.  

 - Jo tidligere, dess bedre
Hensikten med «VilBygge» er å gi store barnehagebarn og de som går de første trinnene i barneskolen en opplevelse av hva som kreves for å reise et bygg, og gleden det gir å kunne skape noe med et verktøy.

– Jo tidligere barna blir introdusert for dette, dess bedre, understreket Kristin Skogen Lund, som også tidligere har besøkt VilVite med to av sine egne barn.  På omvisningen redegjorde  VilVites direktør, Svein Anders Dahl, for hva vitensenteret kan tilby som kunnskapsformidler. NHO har i år gjort «Læringslivet» til en hovedsak og Skogen Lund mener VilVites undervisningsopplegg for barnehagebarn og elever i grunnskolen og i videregående skole er et konkret og godt eksempel på hva dette innebærer.

Populær attraksjon
«VilBygge» ble åpnet i vår og er allerede blitt en av VilVites mest populære attraksjoner. Den nye byggeplassen består av flere installasjoner som gir jenter og gutter et forhold til bygge- og anleggsvirksomhet, blant annet en heisekran, stillas, et halvbygd hus, byggematerialer og en rørvegg for å bygge rørgater. - Her kan de utstyre seg med arbeidstøy og hjelm og ha det gøy, sier Arild Grønsdal, styreleder i EBA, Vestenfjelske avdeling. «VilBygge» er inspirert av tilsvarende konsept fra andre vitensentre i Europa 

Gravemaskiner på uteområdet
«VilBygge» disponerer et areal på 40 kvadratmeter midt i vitensenteret på Marineholmen. Utendørs kan barna sette seg inn i førerhusene til to gravemaskiner og bruke grabbene til å flytte sand. Installasjonene både innendørs og utendørs er laget i barnevennlige materialer og er utstyrt på en måte som ivaretar sikkerheten. 

- EBA Vestenfjelske prøver å tenke nytt når det gjelder rekruttering til bygg- og anleggsnæringen. Vi håper og tror opplevelsene barn kommer til å ha på denne byggeplassen vil bidra til at de senere i livet vil vurdere å ta yrkesopplæring eller ingeniørutdannelse innen bygg- og anleggsteknikk, sier Arild Grønsdal