NHO vil ha Vossabanen

NHO og LO har Vossabanen med blant sine hovedprioriteringer til neste Nasjonal Transportplan, selv om dagens oppslag i Bergens Tidende gir inntrykk av noe annet.

#205

Fotograf: Istockphoto

Publisert 15.08.16

Vestlandet

Jernbanealliansen er en paraplyorganisasjon på vegne av flere organisasjoner (NHO, LO, Spekter, Naturvernforbundet mfl.) som er blitt enige om noen prosjekter som alle ønsker å løfte frem med særlig fokus på drift og vedlikehold og godsfremføring.

- I artikkelen kan det virke som LO og NHO kun prioriterer de prosjektene som inngår i Jernbanealliansens høringsuttalelse. Dette er direkte feil. Det at et prosjekt ikke er omtalt i uttalelsen betyr ikke at dette er nedprioritert av LO og NHO, sier NHOs regiondirektør Tom Knudsen.

- NHOs prioriteringer til NTP ligger i vårt høringsbrev til Nasjonal Transportplan 2018-2029. En av våre hovedprioriteringer der er Vossebanen, nettopp fordi denne har stor betydning for både kapasitet og reisetid mellom storbyene.
Dette ligger fast og vi vil jobbe aktivt for gjennomslag på dette området. Våre prosjekter er prioritert med utgangspunkt i en økonomisk ramme vi mener er forsvarlig, og vi jobber kontinuerlig for å sikre de beste rammebetingelsene for våre medlemsbedrifter, sier Knudsen.

I tillegg slår Knudsen fast at det felles høringsinnspillet fra Hordaland Fylkeskommune, LO, NHO med flere, med klare prioriteringer både av vei og bane mellom Bergen - Voss, Sotrasamband, E 39 Hordfast også ligger fast.


Flere detaljer i NHOs høringsuttalelse og dokumentet Samferdselspolitikken mot 2030