NTP 2018-2029: Bra ramme men svak fremdrift i Hordaland

Næringslivet på Vestlandet er fornøyd med totalrammen men stiller nå spørsmålstegn ved regjeringens handlekraft når det gjelder fremdrift. Hvor mistet regjeringen fokuset på de viktigste Hordalandsprosjektene, spør LO og NHO i Hordaland.

#205

Fotograf: Adrian V. Dalca

Publisert 05.04.17

Vestlandet

-Vi mener de økonomiske rammene for NTP ligner på innspillene fra LO og NHO Hordaland, og hadde man brukt mer penger i første periode hadde man møtt næringslivets forventninger. Når regjeringen og samarbeidspartiene i dag sier det er viktig med prosjekt som binder landet sammen og effektiviserer, opplever vi at det er dårlig samsvar mellom liv og lære, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland.

Dagens infrastruktur står ikke til næringslivets behov. Derfor var næringslivets forventninger i tråd med det regjeringen og samarbeidspartiene tidligere forespeilet fra NTP.  Når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det er viktig for utviklingen av arbeidsmarkedet på Sør-Vestlandet, opplever vi dette som et paradoks.  Ved å legge oppstarten av fergefri E 39 Hordfast til siste del av planperioden, opplever vi at dette er i strid med målsettingen om å gjøre E39 til en enda bedre transportåre og binde sammen de store vekstregionene langs kysten.  I tillegg handler E39 om ringveg øst, som kan avlaste Bergen sentrum for nærmere 70% av biltrafikken, og henger klart sammen med målsetting om bedre bymiljø. Vestlandet trenger dynamikken og optimismen som ligger i å korte ned reisetiden og koble sammen et arbeidsmarked med over 900. 000 mennesker. Investeringen vil i så måte være et grunnlag for fremtidige skatteinntekter for staten.

På vegne av LO og NHO ble det i mars 2012 tatt initiativ til å få en felles prioritering av samferdselsprosjektene i Hordaland. Sammen med daværende fylkesordfører Tom Christer Nilsen, byrådsleder Monica Mæland, NHO, LO og Bergen Næringsråd var fokuset for Hordaland i 2013 på

Svegatjønn – Rådal, Sotrasambandet, Hordfast, Nyborgtunnelen og Bybane og miljøtiltak i Bergen
i tillegg til Ringeriksbanen.

 Vi har hatt tilsvarende samarbeid i 2017, ledet av fylkesordfører Anne Gine Hestetun. Her har fylkeskommunen, NHO, LO, Bergen kommune og Bergen Næringsråd spilt inn følgende prosjekter:

Sotrasambandet, Hordfast, E16 Arna – Stanghelle, vei og jernbane, Ringvei Øst, inkl. Nordhordlandstunnelen, Bybane og bymiljøavtale i tillegg til Ringeriksbanen.

 Kun ètt av prosjektene får statlige midler og oppstart før 2024, det er Sotrasambandet, da skjønner vi at næringslivet i Hordaland er skuffet, sier regiondirektør Tom Knudsen

Når vi vet at prosjektene som ikke er inne før 2024 skal undergis ny rullering, så er dette straks mer usikkert, sier Knudsen.