Ny runde med Global Future

Det blir en ny runde med Global Future, NHOs lederutviklingsprogram for talenter med flerkulturell bakgrunn. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.

Foto: Kjersti Kræmmer. Bilde fra avslutningen av Global Future kull 2. Nå lyses kull 3 ut.

Foto: Kjersti Kræmmer. Bilde fra avslutningen av Global Future kull 2. Nå lyses kull 3 ut.

Publisert 01.09.14

Hordaland, Global Future

Nytt Global Future program starter i Bergen – søknadsfrist er 08. september.

Rekrutteringen til programmet er i full gang. Global Future er et samarbeid mellom NHO Hordaland, offentlige myndigheter og det private næringsliv. Programmet har som formål å mobilisere talenter med flerkulturell bakgrunn. Global Future skal bidra til et mer velfungerende arbeidsmarked som utnytter mangfold og gjør nye rollemodeller synlige.

Partnere for NHO er:
Hordaland fylkeskommune, NAV, Bergen Kommune, Innovasjon Norge, Sparebanken Vest, Adecco og IMDI.   

Klikk her for Søknadsskjema.

Om prosjektet:
For å opprettholde vår konkurransekraft har vi stadig behov for kompetent arbeidskraft innen alle sektorer av vårt arbeidsliv. Global Future er en talentmobilisering av høyt utdannede mennesker med flerkulturell bakgrunn for kvalifisering til lederposisjoner og styreverv i privat og offentlig sektor.

Vi søker etter 25 kvalifiserte og motiverte deltagere med gode norskkunnskaper til vårt utviklingsprogram Global Future.

Programmet starter i oktober 2014 og omfatter ca 20 heldagssamlinger over 1,5 år. Samlingene tar opp tema som ledelse, personlig utvikling, nettverksbygging, styrekompetanse, forvaltnings- og kulturkunnskap og retorikk. Hver deltager får også sin egen mentor fra arbeidslivet i Hordaland. Arbeidsspråket i programmet er norsk og det er obligatorisk fremmøte til samlingene.

Kvalifikasjoner

 • Aktuelle kandidater er personer med minimum 3 års høyere utdanning (universitets-/høyskolenivå) og ambisjoner om en høyere/mer relevant stilling, arbeidssøkende, selvstendig næringsdrivende og personer som ønsker å etablere egen virksomhet.
 • Primærmålgruppen er mellom 25 - 50 år.

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, nysgjerrig og lærevillig og har ambisjoner om en spisskompetansestilling, lederstilling eller styreverv i Norge.
 • Du må være god i norsk - både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Dette er enn svært spennende og kompetansegivende prosess over 1,5 år med faglig innhold som bidrar til selvutvikling, lederutvikling og et utvidet nettverk.
 • I programmet inngår en mentorordning av 12 måneder varighet. Mentorene har bred erfaring innen offentlig og/eller privat næringsliv.
 •  
 • I utvelgelsen av deltakere til programmet vil det tilstrebes:
 • Mangfold og balanse i gruppen
 • Forskjellighet når det gjelder utdannelse, bransje, fagfelt, kjønn, kulturell bakgrunn og erfaring
 • I Global Future er førstegenerasjons innvandrere vår hovedmålgruppe