Etablerte Global Future Venneforening

En Global Future Venneforening er etablert for å styrke mangfold i norsk næringsliv her i Hordaland.

Det nye styret for Global Future Venneforening, fra venstre: Jesenka Tafro, Senior Rådgiver i NAV, Bosnia; Natalia Florez Mejia, Førstekonsulent ved UiB, Colombia; Hiwa Målen, Prosjektleder i Aker Solutions, Kurdistan; Mihaela Tabacaru, HR / Education Consultant, Romania; James Hosea, Seniorrådgiver, strategi & utvikling ved NHH, Skottland.

Det nye styret for Global Future Venneforening, fra venstre: Jesenka Tafro, Senior Rådgiver i NAV, Bosnia; Natalia Florez Mejia, Førstekonsulent ved UiB, Colombia; Hiwa Målen, Prosjektleder i Aker Solutions, Kurdistan; Mihaela Tabacaru, HR / Education Consultant, Romania; James Hosea, Seniorrådgiver, strategi & utvikling ved NHH, Skottland.  

Publisert 21.04.15

Vestlandet, Global Future

Global Future er NHOs nasjonale program for å mobilisere høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn til relevante posisjoner i arbeidslivet. NHO ønsker å sikre norske bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere, samt bidra til å styrke næringslivet for å stå bedre rustet i den globale konkurransen.

Programmet startet som et pilotprosjekt i Agder i 2007 og ble raskt en nasjonal satsing. SINTEF evaluerte Global Future-programmet i 2012, og konkluderte med at det er svært vellykket. To av tre som deltar i Global Future har opplevd en fordelaktig karriereendring etter programmet. 

For å bygge på og forsikre kontinuitet av programmets mål og gode resultater, ble en forening av tidligere og nåværende Global Future-deltakere i Hordaland stiftet tirsdag den 14. april i NHO sine lokaler i Bergen.

“Med foreningen vil vi skape et forum for å utnytte alt vi har lært gjennom programmet, samt bidra til dets fortsatte suksess, ” sier James Hosea, som ble enstemmig valgt til styreleder.

"NHO er glad for at tidligere deltakere i Global Future opprettholder nettverket gjennom å etablere denne foreningen. Vi håper at foreningen kan bidra til å synliggjøre kompetanse og rollemodeller og være en ressurs for næringslivet i Hordaland ", sier Tom Knudsen, regiondirektør for NHO i Hordaland.

Foreningens første og viktigste oppgave er å engasjere og involvere flest mulig av programmets tidligere og nåværende deltakere, etterhvert også mentorene som har styrket programmet med sin kunnskap og kompetanse. Dette vil være viktig for å utnytte det potensialet medlemmene sitter med.

Det nylig valgte styret er tydelig i sin sak: ambisjonen er å bygge et nettverk av flerkulturelle, kompetente og ambisiøse mennesker som kan være en kompetanse-pool for næringslivet i Hordaland.