Nyttige innspill fra bedrifter på Vestlandet

En samlet olje- og gassindustri i Hordaland møtte forrige uke NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Bedriftene presenterte sitt syn på hva som skal til for å komme ut av den pressede situasjonen som næringen nå er i.

#205

Omvisning hos Aker Solutions på Ågotnes. Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 22.05.17

Vestlandet

- Våre største utfordringer er knyttet til formueskatt og eiendomsskatt, sier administrerende direktør i Coast Center Base på Ågotnes, Kurt Andreassen.   Han presenterte helt konkrete problemstillinger for NHO-sjefen, med eksempler fra hvordan eiendomsskatten slår ut ulikt for samme bedrift i forskjellige kommuner.
Andressen etterlyser et enhetlig reglement som er tydelig og forutsigbart.

Kurt Andreasssen fra CCB Ågotnes. Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

#205- Dette er en kjent problemstilling som vi jobber veldig hardt med, sier Kristin Skogen Lund.   I tillegg fikk hun også presentert hvilke planer CCB har for utviklingen av basen på Mongstad, hvordan selskapet nå bygger om oljerigger til å bli mobile enheter for produksjon og strøm og drikkevann.
- Dette gjør vi fordi vi har tro på framtiden, understreker CCB-lederen.

Tom Knudsen og Kristin Skogen Lund Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

#205


Konkrete utfordringer

Også selskapet Technip FMC,  Aker Solutions og Fabtech presenterte sine utfordringer og muligheter for NHO-lederen.
Fellesnevneren er  rammebetingelser, innovasjon og kompetanse.
Næringen forventer at det kommer positive signaler fra markedet i løpet av 2018, men er forberedt på større svingninger i perioden framover.
Derfor er en samlet næring opptatt av å tilrettelegge for innovasjon og omstilling.  De understreker viktigheten av å bygge opp kompetansen for ny teknologi og hvordan teknologien kan benyttes til det viktige arbeidet med standardisering i bransjen. 
På spørsmål fra Kristin Skogen Lund er bedriftene helt klar på hva som kan gjøres for å utnytte mulighetene som ligger i bransjen bedre.
- Vi må utveksle erfaringer vi har i oljenæringen og samarbeide tettere med for eksempel oppdrett og marin sektor.  Her ligger det et stort potensiale, og næringene har mye å lære av hverandre, svarte Gert Stringberg i Fabtech.

Kristin Skogen Lund og Martin Dale fra Aker Solution. Dale viser rundt i en av hallene og fikk skryt av NHO sjefen.Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

#205

- Det beste med å være leder for NHO at jeg får besøke så mange flotte bedrifter! Bedrifter som sørger for arbeidsplasser og velferden vår. Det må også politikeren ta vare på og legge til rette for.
Her fra omvisning hos Aker Solutions, der oljenæringens rolle og omdømme også ble diskutert.  NHO-lederen tar meg seg konkrete innspill fra bedriftene, og takket for god dialog og nyttige innspill.

Omvisning hos Aker Solutions på Ågotnes Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

#205
På vei mot flyplassen var det ekstra gledelig å kunne stoppe kort, men hyggelig innom vårt nyeste medlem Spar Kjøp. 
- Alltid kjekt å besøke nye medlemsbedrifter, og kjekt å se hva Spar Kjøp driver med, avsluttet Skogen Lund.

På bedriftsbesøk hos Spar Kjøp Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

#205