Opero og Kværner får ros i Sunnhordland

Avisen Sunnhordland skriver den 20.12 om Ringer i Vannet samarbeidet mellom Arbeids og inkluderingsbedriften Opero og Kværner. Kværner ble hedret med diplom og blomst for å ha rekruttert sin første medarbeider gjennom prosjektet.

#205

Fotograf: Avisen Sunnhordland

Publisert 21.12.17

Vestlandet

-  Kværner er en av de første avtalene som ble signert i prosjektet, og her har KAM/næringslivskontakten på Opero , Berit Johannesen , gjort alt riktig. Det sier regionsansvarlig Ragnhild Friis-Ottessen, som legger til at Opero er en bedrift med gode tradisjoner for å utdanne fagarbeidere og som har en velkjent navn i bransjen.
- Berit Johannsen har hold en gjevt og systematisk dialog med bedriften, vært tett på rekrutteringsbehovet og er godt kjent med hva som er behovet til bedriften. Når da markedet snudde og det ble behov for arbeidskraft så Opero en helt naturlig samarbeidspart for Kværner, beskriver Friis -Ottessen.

I rapporten Arbeidsgivere og arbeidsinkludering "Ringer i Vannet – et bidrag til økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne " fra NTNU denne uken kan vi lese at NHO bedrifter som har en Ringer i vannet avtaler er 3,3 ganger mer sannsynlig at rekrutterer en med hull i CV-en enn NHO bedrifter som ikke har avtale.

-Vi i NHO er stolte av den suksessen prosjektet har blitt og vi er stolte av den inkluderingsviljen vi ser i hos våre medlemmer. I samarbeid med Arbeids og Inkluderingsbedriftene i NHO har vi i en 5 års periode fått 6000 mennesker ansatt i NHO bedrifter, sier regiondirektør i NHO Vestlandet, Tom Knudsen.

Han legger til at arbeid har stor verdi ikke bare for samfunnet, men for bedrifter og enkeltmennesker.

Alt arbeid har en verdi, men lønnsomme bedrifter er av avgjørende betydning for å finansiere den norske velferdsstaten. Bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden. Skal vi klare å øke sysselsettingen må bedriftene og politikerne legge forholdene til rette slik at forutsigbare rammebetingelser gjør det mulig for bedriftene å bidra.

I NTNU-undersøkelsen oppgir 57% av NHO-bedriftene som har svart, at de ikke ville rekruttert uten tryggheten som Ringer i Vannet-metodikken gir. Suksessfaktoren til Ringer i Vannet er nettopp dette; Trygghet, tilgjengelighet og tillit.

Derfor er det ekstra gledelig at vi ser at Kværner får utmerkelser som dette, avslutter  Knudsen.