Orienteringsmøter om A-ordningen

Skatteetaten inviterer ledere og ansvarlige for HR og lønn til infomøter om A-ordningen.

Publisert 15.05.14

Hordaland

Datoer: 20. mai eller 12. juni.

Tid: 10:30

Sted: Skatt Vest, Nonnesetergaten 4, 5015 Bergen

A-ordningen er en av de viktigste politiske reformene rettet mot næringslivet. A-ordningen vil bidra til en forenklet rapportering til det offentlige. Før a-ordningen trer i kraft fra 1.januar 2015, kreves det forberedelse og tilpasning i din bedrift som må starte nå.

Nøkkelpersoner i EDAG-prosjektet, som er ansvarlige for utvikling og innføring av a-ordningen, vil fortelle deg hva dere bør være oppmerksomme på. Agendaen er konkret og målrettet:

  • Hva er a-ordningen?
  • Dette må dere gjøre


Klikk her, velg sted og møtedato, meld deg på – nå!

Møtet varer 1,5 timer.

EDAG-prosjektet 
Et samarbeid mellom NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå

Les mer allerede nå: www.altinn.no/a-ordningen