Øyvind Halleraker skal lede Hordfast A/S

NHO Hordaland engasjerer Øyvind Halleraker som daglig leder til selskapet Hordfast A/S.

Publisert 15.06.16

Vestlandet

Vestlandet er inne i en krevende omstilling etter fallet i oljeprisen.  Nå vil bedre mobilitet med raske reiseavstander bli viktigere enn noen gang for både bedrifter og ansatte.  Derfor må vi så raskt som mulig få på plass en funksjonell E39 mellom Bergen og Stavanger.

En ferjefri hovedveiforbindelse som ikke bare knytter Vestlandet tettere sammen, men som også gir konkurransemessige forutsetninger for utvikling som kommer hele landet til gode.

 Det er stort behov for å holde et sterkt og utålmodig påtrykk i denne saken fram til endelig vedtak for prosjektet i Stortinget. NHO Hordaland mener målet må være at E39 Hordfast får oppstart i første del av planperioden  2018-2022.

 NHO inviterer gjennom interessefellesskapet Hordfast A/S til et bredt samarbeid.  Styret i NHO Hordaland er svært glad for at Øyvind Halleraker har svart ja til å ta stillingen som daglig leder i selskapet. Halleraker har i ulike funksjoner gjennom mange år opparbeidet seg en unik kjennskap til alle deler av norsk samferdsel og han vil bli en kraftfull ressurs for satsingen som nå gjøres gjennom Hordfast AS. Halleraker vil tiltre når hans periode som stortingsrepresentant er over neste år.

 Øyvind Halleraker sin erfaring og nettverk innenfor samferdsel tør være godt kjent.  Vi vil likevel trekke fram hans mangeårig ledelse av Sunnhordland- Bru og Tunnelselskap A/S som ledet fram til realiseringen av Trekantsambandet.  Han var i mange år styreleder i interesseorganisasjonen Norske Vegfinansierings Selskapers Forening og hatt lederverv i den europeiske vegfinansierings organisasjonen Asecap.

Han har også sittet åtte år i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og han har vært Høyres Samferdselspolitiske talsmann.