På jobb for en grønn fremtid

For NHO er essensen i det grønne skiftet å få til økt verdiskaping med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. Men hvordan gjør vi det?

Publisert 03.03.17

Vestlandet

Næringslivet er løsningen for å oppnå lavutslippssamfunnet, men forståelsen av hva det vil kreve av innsats, kompetanse, investeringer og lederskap er mangelfull. Til dette trengs at man forsøker å ta perspektivet til de som faktisk skal gjøre jobben. Det er primært bedriftene.

30. mars inviterer NHO Hordaland og samarbeidspartnerne til årskonferanse overskriften "Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid". Her adresserer vi Norges og Vestlandets rolle, og næringslivets muligheter i den omstillingen verden skal gjennom i møte med klimautfordringen. På scenen inviterer vi innledere som skal dra opp det store bakteppet, og en rekke bedrifter som viser hvordan de konkret jobber for en grønn fremtid.

For NHO er essensen i det grønne skiftet å få til økt verdiskaping med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. Befolkningsvekst og velstandsutvikling gjør at verden vil etterspørre mye mer mat, energi og mineraler i årene fremover. Samtidig skal vi kraftig redusere utslippene av klimagasser, og bevege oss mot et lavutslippssamfunn i 2050. For å lykkes må vi erkjenne næringslivets nøkkelrolle.

Velkommen til årskonferanse 30. mars.