På riktig vei med fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

-Dette er en halv seier for næringslivet i regionen, sier Tom Knudsen i NHO Hordaland etter at fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, presenterte sin anbefaling om at Hordaland bør ned fra 33 til 10 kommuner.

#205

#120 Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 30.09.16

Vestlandet

Fylkesmannen i Hordaland la fredag fram sin tilrådning for ny kommunestruktur i Hordaland.  Det foreslås å redusere antall kommuner fra dagens 33 til 10.
-Dette er viktig for hele næringslivet i Hordaland, sier regiondirektør Tom Knudsen. 
NHO er enige i de vurderingene som fylkesmannen har gjort, når han konkluderer med at et lavere antall kommuner i vår region vil gi en sterkere region.

Fylkesmannen er i sin anbefaling opptatt av at flertallet av fylkets kommuner ønsker å slå seg sammen med omkringliggende kommuner frivillig.
- Vi tror at disse kraftfulle strukturene vi nå ser konturene av etter at kommunene har hatt drøftelser, vil legge godt til rette for at flere av nabokommunene også vil se verdien av samarbeid litt etter hvert, sa Lars Sponheim i sin presentasjon.

Nødvendig å redusere antall kommuner

NHO har tatt til ordet for en omfattende kommunereform i hele landet.  Dersom vi ønsker å lykkes med etableringen av effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner, er det nødvendig å redusere antallet kommuner i regionen. - I NHO er vi svært fornøyd med at fylkesmann Lars Sponheim også gjør den samme vurderingen som oss- I NHO er vi svært fornøyd med at fylkesmann Lars Sponheim også gjør den samme vurderingen som oss, sier Tom Knudsen.  Han mener tilrådningen vil gi bedre samsvar mellom kommunegrenser og mer effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
- Vi har forståelse for at fylkesmannen ønsker å la prosessen modnes også i de kommuner som i denne første runden ikke ønsker et samarbeid.  At noen kommuner er vanskelig å få i bevegelse har vi respekt for.  Fylkesmannen påpeker at potensiale for flere frivillig løsninger er til stedet, og NHO håper tiden vil modne prosessen sik at f.eks. Stord, Fitjar, Bømlo og Sveio finner sammen, dette er et godt eksempel på et felles bo- og arbeidsmarked, sier Tom Knudsen.


Mer fremtidsrettet kommunestruktur
Dagens kommunestruktur skaper unødvendig byråkrati og det blir vanskelig å se sammenhengene i areal-, bolig- og transportpolitikk. Dette er til hinder for næringslivet. Kommuner med større ansvarsområder vil planlegging og utbygging av infrastruktur, boliger og næringsareal på land og sjø raskere og være mer fremtidsrettet, mener Knudsen.

NHO har 24 000 medlemmer og over 2500 medlemmer bare i Hordaland. Våre medlemmer befinner seg over hele landet, på hele Vestlandet og i hele fylket.  Mange av våre medlemsbedrifter har sin aktivitet på tvers av kommunegrensene. Det medfører at de må forholde seg til forskjellige areal-, planregimer og etater. Dette gjør prosessene tidkrevende, uforutsigbare og kostnadsdrivende. Forslaget som foreligger gjør det lettere for næringslivet å drive effektivt og å sikre bedre bruk av arbeidskraft og ressurser lokalt til økt verdiskapning.  

Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland Fotograf: Moment studio

Tom Knudsen

Det skal fortsatt være fint å bo i Hordaland, understreker Knudsen.  En kommunereform skal bidra til at det blir attraktivt å utvikle bedrifter og handler om å skape mer slagkraftige, moderne kommuner – ikke å legge ned lokalsamfunn.


På riktig vei i Hordaland

Sammen med ønsket om å sikre at vi får fremtidsrettede kommuner med kapasitet til å drive utviklingen fremover, har NHOs viktigste budskap vært knyttet til utviklingen av attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Med Fylkesmannens sitt forslag til ny kommunestruktur i Hordaland er vi på riktig vei. Kommunestyrene i fylket, har sammen med Stortinget, nå mulighet til å gjøre gode valg på vegne av fylkets innbyggere og sikre at lokalt og regionalt næringsliv får gode vekstmuligheter i fremtiden, avslutter regiondirektøren.