Presenterte visjoner for ny Hardanger-kommune

- Kommunen er det viktigste offentlige instansen for innbyggerne, men vi må forsterke den og sørge for at den kan ta ansvar for samfunnsutviklingen, sa Geir Vinsand på folkemøtet NHO Hordaland arrangerte på Ullensvang Hotel 28. august.

Geir Vinsand i NIVI Analayse

Geir Vinsand i NIVI Analayse

Publisert 31.08.15

Vestlandet, Valget 2013

NHO Hordaland hadde samlet alle de sju ordførerne i Hardanger til folkemøte om kommunereformen på Ullenvang Hotel fredag 28. august. Vel 80 personer hadde tatt turen til Lofthus denne kvelden, og de fikk høre en engasjert Geir Vinsand fortelle om hvilke muligheter Hardanger har. - Som en region vil dere stå langt sterkere, spesielt inn mot sentrale myndigheter, dersom dere hadde stått sammen, sa han. 

Plusskommune
Vinsand lanserte en plusskommune som har langt flere oppgaver enn den tradisjonelle kommunen. - Dere må ta makten tilbake fra både fylket og Oslo. Hardanger må ha kontroll over samfunns- og næringsutviklingen i Hardanger. Ikke overlate det til Bergen og Oslo, slik som dere gjør i dag, sa Vinsand.

Et tema som ble mye diskutert på møtet var hvor de ulike tjenestetilbudene skulle ligge i en evt. ny kommune. Flere ordfører i panelet uttrykte skepsis, og var redd for at tjenestetilbudet ville bli dårligere i en ny stor Hardangerkommune. Vinsand viste til prosessen i Forsand, Strand og Hjelmeland, hvor man har gått i gjennom alle tjenestetilbud og bestemt hvordan det skal være i en ny storkommune.

"Bro-kameratene" fortsetter utredninger
Det var liten vilje blant de fire "bro-kameratene": Granvin, Ulvik, Ullensvang og Eidfjord til å se på en Hardangerkommune som inkluderer alle de sju kommunene. Noen ordførere mente at det var for liten tid fram mot 1. juli 2016, som er satt som endelig frist fra Stortinget. Jondal utredet null-alternativet, om å fortsette som egen kommune. Men fikk klare advarsler fra leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge André Njåstad (Frp), som ikke utelukket at små-kommunetillegget kunne bli fjernet. Han fikk støtte av Geir Vinsand: - Det er noen som tror dette vil gå over, men det vil aldri gå over, sa han.


Debattpanelet med de sju Hardangerordførerne: Fra venstre: Ingebjørg Winjum (V) Granvin, Jon Opdal (H) Odda, Jon Larsgård (Sp) Jondal, Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) Ulvik, Solfrid Borge (Sp) Ullensvang, Anved Johan Tveit (Sp) Eidfjord og Asbjørn Tolo (H), Kvam.