Program konferanse om bo- og arbeidsmarkedsregioner

Mandag 18. august arrangerer NHO Hordaland en innspillskonferanse i forbindelse med årskonferansen i 2015. Målet er å få gode innspill til hva som er Hordaland sine utfordringer fremover.

Publisert 14.08.14

Hordaland

Program

08:30   Velkommen, ved Tom Knudsen

 08:35   Jan-Bertil Lieng, prosjektleder for NHOs årskonferanse 2015

Hvorfor er effektive bo og arbeidsmarkedsregioner viktig for næringslivet, inkl. resultatene fra de regionale analysene utført av NHO

09:00   Jørgen Aarhaug, TØI

Effektive bo- og arbeidsregioner - Ringvirkninger av samferdselsinvesteringer(TØI)

09:45   Spørsmål og kommentarer fra salen.

09:55   Pause

10:10   Lars Solberg, Apply Leirvik og Øyvind Lygre, Green Carrier og leder i NHO Logistikk og Transport region Vestlandet

Hvilke grep må politikerne ta i dag? To bedrifter utfordrer politikerne.

10:30   Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen i Bergen, ordfører Liv Kari Eskeland i Stord og ordfører Terje Søviknes i Os

Svarer på utfordringene over og hvilke konsekvenser det gir for politikken som må føres på lokalt nivå. Hva har Bergen og omlandet tenkt å gjøre?

11:00   Torill Eidsheim og Magne Rommetveit

Svarer på utfordringene over og hvilke konsekvenser gir det for politikken som må føres på regionalt/statlig nivå.

11:15   Spørsmål/kommentarer fra salen til innlederne

11:30   Slutt for dagen

PÅMELDING HER.