Regionmøte i Bergen: Abelias omstillingsbarometer 2016

Er vi på riktig vei? Henger vi etter andre land? Hvilken rolle kan Hordaland ta?  Tirsdag 1. november arrangerte NHO Hordaland frokostseminar sammen med Abelia.  Presentasjonene fra seminaret finner du her:

#205

Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 02.11.16

Vestlandet

Kunnskap og teknologi er en forutsetning for innovasjon og vekst i fornyingen av Norge. Med Norges sterke tilknytning til olje- og gassnæringen har vi betydelige omstillingsutfordringer. Omstillingsbarometer 2016 går i dybden på fire kjerneområder:

• Humankapital • Entreprenørskap • Innovasjon og forskning • Digitalisering

Barometeret viser at mye er bra, men i sum er det ikke godt nok. Vi spør derfor: Hva må vi gjøre for å bedre Norges omstillingsevne, og hva kan Hordaland-regionen bidra med? 


Abelias omstillingsbarometer 2016: Konsekvenser for Hordaland-regionen? v/ direktør for digitalisering og fornying Christine Korme, Abelia

Hvordan kan Norsk Innovasjonsindeks bidra til omstilling av norsk næringsliv v/ professor Tor W. Andreassen, Norges Handelshøyskole

Omstilling gir gründerøkning v/ leder for Nyskapingsparken Inkubator, Hilde Indresøvde

WiSubs erfaringer fra en industri i omstilling v/ prosjektleder Olof Nilsson, WiSub

Fra spillutvikling til programvare i oljebransjen. Hvordan vi overlevde oljekrisen v/ daglig leder Bjarte Sebastian Hansen, Goontech