Rekordmange forskningsbedrifter på Vestlandet får skattefradrag

- Aldri før har vi sett så mange Skattefunn-søknader som nå. I 2017 var det ca 7600 aktive skattefunnprosjekter i norsk næringsliv. Vi trenger at næringslivet på Vestlandet investerer i forskning og utvikling, sier regiondirektør for NHO Vestlandet, Tom Knudsen.

#205

Fotograf: Pixabay

Publisert 23.02.18

Vestlandet

Rekordmange norske bedrifter får fradrag på skatten for å forske! Nye tall viser at antallet aktive prosjekter i Hordaland økte med 17 prosent det siste året, mens økningen i Sogn og Fjordane er på 3 prosent. Det er den marin- og sjømatnæringen som er størst, etterfulgt av IKT og petroleumsnæringene.

Skattefunn er et av våre viktigste tiltak for å styrke forskning i norsk næringsliv. Skattefunn gir støtte til bedrifter som ønsker å utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester som er til nytte for bedriften og samfunnet.

- At Skattefunn ordningen er enkel og ubyråkratisk gjør den lett å bruke, særlig for små og mellomstore bedrifter. I 2017 var hele 42 prosent av bedriftene i ordningen under 10 ansatte. Det er viktig at vi legger til rette og gjør det enkelt for bedriftene å investere mer i forskning og utvikling.  Vi ser at bedrifter som benytter ordningen er blant dem som skaper flest arbeidsplasser i tillegg til at de styrker sin konkurransekraft, sier Knudsen.


De største prosjektene på Vestlandet


I Vestlandsfylkene Hordaland og Sogn og Fjordane er det til sammen 902 prosjekter med i Skatte-funn ordningen.
De største prosjektene i Hordaland er Marine Harvest Norway Fou AS, Servicebåt AS, Tts Offshore Solutions AS og Nuheart As. I Sogn og Fjordane er Sogn Aqua As, Patientsky As, K Strømmen Lakseoppdrett As, Normatic As og As Fiskevegn som er de største prosjektene.

De nye tallene viser at det er en økning i Skattefunn-prosjekter i alle fylker og i alle sektorer unntatt olje/gass og kultur og underholdning.
I Hordaland er det 214 prosjekter innen marin sektor, mens det er 114 prosjekter innen IKT.  110 av prosjektene i Hordaland er knyttet til petroleum eller olje- og gass sektoren.
I Sogn og Fjordane er også sjømat og marin sektor den største næringen med 52 prosjekter, mens det er 21 IKT prosjekter i fylkes i Skattefunn-ordningen.

#205

#205