– Må stille krav til utdanningen

– Skal vi få flere lærebedrifter må fag- og yrkesopplæringen tilpasses et moderne arbeidsliv og møte bedriftenes kompetansebehov, mener Tom Knudsen, regiondirektør i NHO.

Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Publisert 13.11.15

Vestlandet

– Fagarbeideren er langt på vei grunnmuren i norsk næringsliv. Mislykkes vi med å utdanne nok fagarbeidere, mislykkes vi med å fylle de behovene næringslivet har nå, og i nær fremtid, sa Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland, da han holdt et innlegg på Rett Kompetanse-konferansen torsdag.

Han mener konsekvensene av det er kritiske.

– Nærmere 40 % av NHO Hordaland sine medlemsbedrifter har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten som følge av kompetansemangel. Dette har en direkte negativ påvirkning på verdiskapningen i regionen vår.

– Må sikre samsvar mellom utdanningstilbud og behovet for arbeidskraft

Knudsen peker på det store frafallet i både videregående- og høyere utdanning, og oppfordrer til handling.

– Vi har omtrent 30 prosent frafall i videregående utdanning, og 40 prosent frafall i høyere utdanning. I tillegg tar mange utdanninger som ikke kvalifiserer for arbeid. Dette må vi gjøre vårt for å begrense.

Han mener det blant annet kan gjøres ved å sikre samsvar mellom utdanningstilbud og behovet for arbeidskraft.

– Det gjøres en fantastisk innsats for å løfte videregående skole. Og mye er blitt bedre. Men andelen unge som står utenfor både arbeid og utdanning øker urovekkende mye. 

Vi har alle et ansvar for å fremsnakke yrkesfag

– Vi har en tendens til å snakke høyest om det som skremmer, og bruker ord som; frafall, mangel på læreplasser og om sviktende rekruttering. Da er det ikke særlig fristende å velge yrkesfag.  

Knudsen mener vi har et ansvar for å løfte yrkesfag.

– Vi i Hordaland er knallgode på å utdanne fremtidens fagarbeidere! Vi er i Norgestoppen i antall lærekontrakter som inngås hvert år.

De som ønsker og jobber for å få en læreplass i Hordaland, de får læreplass!

– Vi i Hordaland er knallgode på å utdanne fremtidens fagarbeidere! Vi er i Norgestoppen i antall lærekontrakter som inngås hvert år.

Selv om det er mye som er bra i Hordaland, mener Knudsen vi ikke kan slutte å stille krav til utdanningen når kravene til kompetanse i arbeidslivet fortsetter å øke.

– Når utdanningen betyr så mye for samfunnet, for bedriftene, og for hver enkelt av oss, da må vi også gjøre det vi kan for hele tiden å forbedre den. Skal vi få flere lærebedrifter må fag- og yrkesopplæringen tilpasses et moderne arbeidsliv og møte bedriftenes kompetansebehov.