Ringer i Vannet på Bybanen

Keolis Norge er operatør av Bybanen i Bergen og frakter hver dag ca 45000 passasjerer. Med rundt 120 ansatte og en bybane som stadig er under utbygging.

#205

Fotograf: Ragnhild Friis-Ottessen

Publisert 30.06.17

Vestlandet

Denne uken inngikk de et Ringer i Vannet samarbeid med A2G og KAM (Key Account Manager/næringslivskontakt) Kjersti Rasmussen. "Dette er kjempespennende," sier Kjersti, "Keolis er en stor arbeidsgiver som tenker gode tanker i forhold til rekrutering og samfunnsansvar. Nå gjenstår en grundig kartlegging av arbeidsgivers formelle og uformelle krav for å sikre at vi finner rette kandidater når behovet for arbeidskraft dukker opp " .

Inkludering, mangfold og likestilling

 Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis Norge AS begrunner samarbeidet slik;  — Som arbeidsgiver er det gledelig å kunne bidra til at folk som har falt utenfor arbeidslivet får muligheten til å komme seg tilbake i lønnet arbeid. I Keolis brenner vi for inkludering, mangfold og likestilling og jobber med tiltak for å fremme dette. Som første transportselskap i verden ble Keolis i 2016 sertifisert som GEEIS-arbeidsplass (GenderEquality European and International standard). Vi føler oss sikre på at den tette oppfølgingen både av kandidat og arbeidsgiver som Ringer i vannet gir i løpet av hele ansettelsesprosessen gjør at vi vil få tak i gode arbeidstakere som passer inn i vår profil, enten det er som vognfører, eller i andre stillinger. Vi ser frem til å samarbeide og hjelpe folk tilbake til arbeidslivet.

I Hordaland er det seks arbeids og inkluderingsbedrifter som samarbeider i Ringer i Vannet; Alf AS, A2G, Beredt AS, Fretex Vest, Kveik og Opero. Vi føler oss sikre på at med en god bedriftskartlegging og muligheten til å tenke langsiktig sammen med arbeidsgivere, så vil vi ha folk som kan passe godt inn hos Keolis, sier regionsansvarlig for Ringer i Vannet Vest, Ragnhild Friis-Ottessen, og ønsker bedriften hjertelig velkommen til samarbeidet.