Ringer i Vannet prisen 2016 til Toma-gruppen

- Ringer i Vannet er et av de NHO-prosjektene jeg er mest glad i. Man ser så tydelig hvilken nytte det gir menneskene og bedriftens som er involvert, sa Kristin Skogen Lund da hun delte ut Ringer i Vannet prisen 2016 til Toma-gruppen, Radisson Alna og Bypost i Horten.

Publisert 13.09.16

Vestlandet

Prisen ble delt ut under NHOs HR-dag.

- Ringer i Vannet er et av de NHO-prosjektene jeg er mest glad i. Man ser så tydelig hvilken nytte det gir menneskene og bedriftens som er involvert. Og man ser like tydelig hvilken nytte det gir samfunnet, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun delte ut Ringer i vannet prisen 2016..

Skogen Lund understreket at Ringer i Vannet er "et av våre beste verktøy for å hegne om innenforskapet i samfunnet".

- Det er NHOs rekrutteringsstrategi for kobling av mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet med NHO-bedrifter. Og det er NHOs hovedsatsing for å nå delmål 2 i IA-avtalen – å få flere personer med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet, sa hun under utdelingen.

#205

TOMA-gruppen en god bedrift for kandidatene

I juryens begrunnelse heter at TOMA har arbeidet systematisk med Ringer i Vannet i 3 år, og har gjentatte ganger bevist at satsingen har blitt en del av selskapets identitet.

Ringer i Vannet har kontakt med samtlige TOMA-avdelinger på landsbasis – og er godt forankret både i ledelse og daglig drift. 

I flere tilfeller har representanter fra TOMA presentert sine erfaringer med Ringer i Vannet på store konferanser og i lokale Ringer i Vannet-arrangement, på radio og på film, og ikke minst i forbindelse med et statsministerbesøk i Trondheim.

På tross av et vekslende arbeidsmarked på Vestlandet og interne omorganiseringer har TOMA ansatt flere kandidater både i år og i fjor – totalt 34 personer i kantine, renhold og administrasjon. TOMA er en god bedrift å komme inn i for Ringer i Vannet-kandidatene og som legger stor vekt på kompetanseheving for dem som er i praksis før fast jobb.