RiV-diplom til Top Temp

Top Temp Bemanning mottok i dag det første Ringer i Vannet-diplomet i Hordaland, etter å ha fått hele tre kandidater i jobb.

Fra venstre: Bjørn Kjetil Husby og Barbro Matre fra Top Temp Bemanning, Ragnhild Friis-Ottessen fra NHO Hordaland og Kjersti Rassmussen fra A2G. 

Publisert 25.06.14

Hordaland, Ringer i vannet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber i NHOs medlemsbedrifter.

- Ærlighet og god kjennskap til både bedrifter og kandidater er suksessfaktorene som ligger bak disse arbeidsformidlingene, sier Barbro Matre og Bjørn Kjetil Husby i Top Temp Bemanning.

Ringer i Vannet fokuserer på å få rett person på rett plass, og her er Top Temp eksperter. – Vår kjennskap til bedriftene gjør at vi kan skape gode arbeidssituasjoner for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Selv om vi ser at en kandidat egner seg godt til å jobbe i barnehage, er det viktig å finne akkurat den barnehagen han eller hun passer inn i, sier Husby.

NAV er også en viktig partner for Ringer i Vannet.  - Vi har hatt kandidater som trenger både språk- og arbeidstrening før de kan komme seg ut i en ordinær jobb, forteller Matre. - I samarbeid med NAV kan vi få de inn i praksisplasser hvor de får forbedret sine kvalifikasjoner og evner. Det er veldig positivt at vi sammen kan hjelpe kandidatene på denne måten.

Samarbeidet gjør nemlig at kandidatene unngår å falle i mellom stoler i systemet og isteden kommer seg videre i jakten på en fast jobb. 

Begge er likevel klare på at det er kandidatene som gjør jobben og er i fokus. – Vi veileder og åpner dører, men siste steg tar kandidatene selv.

De tre kandidatene, som har gått gjennom en attføringsprosess med A2G, har alle fått deltidsjobb i barnehage gjennom Top Temp. 

– A2G er et svært godt sted å rekruttere fra for bedrifter som har behov for deltidsmedarbeidere, sier Kjersti Rassmussen fra A2G. – Det blir en vinn-vinn situasjon siden det kan være vanskelig å finne arbeidstakere til mindre stillinger, mens våre kandidater ofte ønsker nettopp dette.

Ragnhild Friis-Ottessen er prosjektleder for Ringer i Vannet i NHO Hordaland, og delte i dag ut diplomet sammen med Kjersti Rassmussen. – Vi ønsker at dette diplomet skal ha samme effekt som for eksempel Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Det skal være noe som bedrifter er stolte av å ha på veggen og som sender ut signal om at bedriften tar samfunnsansvar, sier Friis-Ottessen, som håper på å få dele ut mange diplomer til bedrifter i Hordaland i år. 

Kontakt oss