Samferdselsministeren må svare på når Os-veien kommer

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit har stilt spørsmål til samferdselsministeren om når Stortinget kan vente å få forelagt saken om E39-Svegatjørn-Rådal.

Foto: Statens Vegvesen

Foto: Statens Vegvesen, E39: Svegatjørn - Rådal

Publisert 21.05.14

Hordaland

Saken skulle etter planen blitt forelagt Stortinget før sommeren, slik at anleggsarbeidene kunne starte i 2014. For kort tid siden ble det kjent at Regjeringen ikke rekker en stortingsbehandling før sommeren. Da vil saken bli utsatt til senhøsten 2014, og anleggsarbeidene vil ikke komme i gang får høsten 2015. 

- Prosjektet vil da ikke være ferdig før i 2021, dette vil være svært uheldig, skriver Magne Rommetveit i sitt brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen 21. mai. 

Spørsmålet fra Magne Rommetveit:

"Kor tid blir saka om E39 Svegatjørn - Rådal lagt fram for Stortinget, og kor tid kan me venta at anleggsarbeidet kan starta?"

Les hele brevet her.

Et skriftlig spørsmål fra en stortingsrepresentant må besvares av Statsråden innen 6 dager. Skal Stortinget rekke å behandle saken om E39 Svegatjørn - Rådal, må den fremmes i Statsråd i løpet av meget kort tid. Stortinget tar ferie fredag 20. juni.

Les mer om prosjektet på Statens Vegvesens nettsider.

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Hordaland

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688