Samferdselsministeren oppfordrer til å gi fritak for næringstransporten

Fredag fikk lokale myndigheter i Bergen myndighet til å beslutte midlertidig endringer i bompengetakstene i kampen mot dårlig luftkvalitet. Men samferdselsministeren oppfordrer spesielt de lokale myndighetene til å gi fritak for nyttetransport.

#205

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 16.12.16

Vestlandet

 - Lokale myndigheter i Bergen har nå fått den forskriften de har bedt om. Dette er i tråd med Stortingets føringer. Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, og situasjonen varierer fra by til by. Det finnes et mangfold av virkemidler som bidrar til bedre luftkvalitet, og jeg håper politikerne i Bergen tenker seg nøye om før de griper etter dette nye verktøyet. Jeg vil spesielt oppfordre de lokale myndighetene til å gi fritak for nyttetransport, i den grad det er mulig. Gods kan ikke ta bussen, og varene må komme frem, selv på dager med høy luftforurensing, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Forskriften som åpner for at lokale myndigheter i Bergen kan innføre midlertidige økte bompengetakster, ble fastsatt i statsråd fredag formiddag. Formålet med ordningen er at økte bompengetakster kan brukes som et strakstiltak for å få ned trafikken i perioder med høy luftforurensing. Forskriften trer i kraft straks.

NHO Hordaland har i sitt høringsbrev bedt særskilt om at blir vurderet fritak fra de økte takstene for kollektiv godstransport, og ber om at det utarbeides en ny lokal forskrift som hensyn tar den kollektive godstransporten og annen næringstrafikk.

- Vi er derfor godt fornøyd med at samferdselministeren oppfordrer til at forholdene legges til rette for et fritak for nyttetransporten, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland som mener dette er ett steg i riktig retning.