Samfunnsansvar satt i system

Hos ISS får jeg både den oppfølgingen og de utfordringene jeg trenger for å trives på jobb", sier en smilende Carlos, når NHO Hordaland i følge med byråd Dag Inge Ulstein delte ut diplom til ISS Direct for sine første rekruteringer gjennom Ringer i Vannet.

#205

Fra venstre: Carlos ISS, Byråd Dag Inge Ulstein, Patricia Keech fra ISS Direct Bergen, Tom Knudsen regionsdirektør NHO, Tom Erik Goedknegt Driftssjef Support - ISS Direct Bergen og Kjersti Rasmussen - A2G Fotograf: Ragnhild Friis Ottesen

Publisert 30.09.16

Vestlandet, Ringer i vannet

-Her får jeg jobbe både innafor min egen komfortsone, og blir pushet nok til å hele tiden utvide denne. Jeg stortrives med oppgavene og føler jeg får bruke det jeg er god på, forklarer Carlos.
Han er en av to nyansatte i ISS som har kommet gjennom NHO satsingen Ringer i Vannet. Ved hjelp av lokale arbeids og inkluderingsbedrifter kartlegger man bedriftenes kompetanse og rekrutteringsbehov og bistår i prosessen med å finne nye medarbeidere. Felles for de nye medarbeidere er at de av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet.

Viktig å glede seg over solskinnshistorier
-
 For oss her på Vestlandet er det ekstra grunn til å feire bedrifter som ansetter. Det er ingen hemmelighet at vi merker de svingningene som er i arbeidsmarkedet, og da er det desto viktigere å glede seg over solskinnshistorier. Og når da to unge mennesker får en ny arbeidshverdag hos dere, det trenger vi å høre om, sier regiondirektør i NHO, Tom Knudsen. Han overrakte Ringer i Vannet diplom til Regionsdirektør -  ISS Direct Bergen, Patricia Keech.

For Patricia og ISS har oppfølgingen underveis vært avgjørende for suksessen. Kjersti Rasmussen fra arbeids og inkluderingsbedriften A2G kjenner både arbeidsoppgavne og bemanningssituasjonen til ISS og kan derfor i dialog med dem hjelpe å finne den rette madarbeideren. og det er ingen tvil om at Patricia og restenb av staben i ISS Direct er fornøyde med jobben Carlos gjør.
-Vi sender han til alle våre resepsjoner som vi bemanner for våre kunder, og han representerer ISS på en helt fantastisk måte.  Carlos stortrives med oppgavene både i resepsjon og med å kjøre ut post. arbeidsdagen er varierte og samtidig forutsigbare.

150 ungdommer i praksisplasser
Men en stadig større gruppe unge som står uten arbeid har Byråd Dag Inge Ulstein bestillingen klar fra NHO; hva tenker Bergen Kommune om denne gruppen? På denne utfordringen er svaret å ta inn 150 ungdommer i kommunen i praksisplasser som vil gi verdifull arbeidserfaring, og en referanse for neste arbeidsgiver.
- Med over 700 registrerte arbeidsledige under 25 år i Bergen er det viktig at vi gjør hva vi kan for å bistå slik at ungdomsledigheten reduseres. Det er tydelig at byråden lar seg imponerer av Carlos.
 - Det er bare du som kan gjøre din jobb, og på den måten bidra til å bygge vårt samfunn og være en inspirasjon for andre unge. Dine erfaringen og din historier er viktig å ta med inn i denne satsingen, og jeg tenker at deg ser vi nok mer til i fremtiden, sa Ulstein under utdelingen.

Carlos er ikke alene. Hos ISS direct har to kommet i jobb og en i praksis gjennom Ringer i Vannet, og samarbeidet virker akkurat som bestillt: en Vinn-Vinn situasjon for alle parter.


Årets Ringer i vannet bedrift fra Hordaland

Hos Toma på Janaflaten er det feiring av prisen "Årets ringer i vannet bedrift", og det er synlig stolthet å se når Tom Knudsen inviterer på kake. 
- Vi i NHO Hordaland er stolte over at en av årets Ringer i Vannet bedrifter kommer fra vårt fylke. Jeg er godt kjent med den innsatsenToma har lagt ned i prosjektet i tre år, og kan med trygghet si at dette er en verdig vinner, sier regiondirektøren.

Hele 34 mennesker har på landsbasis fått en arbeidsplass hos TOMA gjennom Ringer i Vannet.
-34 mennesker i arbeid betyr 34 enkeltindivid som nå har fått en identitet som arbeidstaker heller enn arbeidsledig, 34 familier som har fått en annen hverdag, det betyr 34 mindre i ledighetskø.

Byråden lytter ivrig til de erfaringene HR direktør Arnt Morten Skei har gjort seg i samarbeidet.

#205Fra venstre: Tom Knudsen NHO, Toril Holt, regionsleder Toma Hordaland Arnt Morten Skei, HR direktør Toma og byråd Dag Inge Ulstein.

Kartlegg oppgavene
Toma har ansatt i alle avdelinger, både kantine, renhold og i administrasjonen. Med på feiringen er teamet som arbeider med IT. Kandidaten som er i arbeid her har vært gull for Toma i forhold til den kompetansen han kom med, og ved hjelp av en mentor i den ordinære staben ble veien tilbake til arbeidslivet mulig.

Rådet fra Toma til Byrådet er helt klart "kartlegg de oppgavene dere har, slik at man kan finne en rett match. Det er en mye god arbeidskraft i denne gruppen".

-Når man arbeider på denne måten blir det samfunnsansvar satt i et system som gjør at arbeids og inkluderingsbedriftene blir en hjelp for oss i morgendagens rekrutteringsprosess, sier Arnt Morten Skei.