Sammen mot svart arbeid

NHO Hordaland, LO Hordaland, EBA Vestenfjelske og Fellesforbundet inviterte til dialogkonferanse mot svart arbeid mandag 20. oktober. - -Svart arbeid er den største faren mot finansiering av velferdsstaten, sa Audun Lågøyr næringspolitisk direktør i BNL

Paneldebatt om hvordan bekjempe svart økonomi og bruk av læringeklausuler i offentlig anbud. Fra venstre: Mads Wiik Kleven, Fellesforbundet, Marte Mjøs Persen, leder av Bergen Ap, Ole Rasmussen, innkjøpssjef Bergen Kommune, Audun Lågøyr, næringspolitisk direktør i BNL og Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Paneldebatt om hvordan bekjempe svart økonomi og bruk av læringeklausuler i offentlig anbud. Fra venstre: Mads Wiik Kleven, Fellesforbundet, Marte Mjøs Persen, leder av Bergen Ap, Ole Rasmussen, innkjøpssjef Bergen Kommune, Audun Lågøyr, næringspolitisk direktør i BNL og Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Publisert 20.10.14

Vestlandet

Tom Knudsen åpnet møtet med å si at det har kommet en rekke bekymringsmeldinger fra byggenæringen. - Det er spesielt innen privatmarkedet vi finner et stort svart marked som vi må bekjempe. Jeg håper dette møtet blir starten på en prosess der vi får viktige råd for hvordan vi skal bekjempe svart økonomi i Hordaland, sa Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

I salen satt deltakere fra et bredt spekter av offentlige myndigheter. Blant annet Skatteetaten, Kemnerkontoret i Bergen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Audun Lågøyr innledet om hvilke løsninger byggenæringen selv ser for seg. - 40% av kontraktene i byggenæringene er inngått med offentlig sektor. Det er viktig at de ikke alltid ser etter laveste pris i anbudsprosessen, sa han.

Han mente også at næringen selv må ta tak, og i november lanserer Byggenæringens landsforbund (BNL) en veilleder for alle de 14 bransjene i forbundet. - I tillegg må det innføres et ID-kort på arbeidsplassen, krav om lærelinger på tiltaket og maks to ledd av underleverandører, nevnte Lågøyr.

ROT-fradag
Et ROT-fradag (Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg) etter modell fra Sverige vil kunne redusere svart arbeid betydelig. Erfaringene fra Sverige er svært positive, mente Lågøyr.

Samhandling mellom etatene
Knut Leirvåg fra Arbeidstilsynet fortalte om hvordan flere etater nå samarbeider mye tettere og mer strategisk i Bergen. Fokuset er  i første gang på bygg og anlegg, privatmarkedet for bygg, bilverksteder og bilpleie. 

- Men vi er også avhengig av tips fra den seriøse delen av næringen, for å kunne etterforske og avdekke lovbrudd, sa Leirvåg.

Trenger et lærlingeløft
Roger Pilskog, LOs distriktssekretær i Hordaland og Tom Knudsen viste en statusoversikt for Samfunnskontrakten. Man er langt unna å nå 20%-målet om flere læreplasser, og i offentlig sektor går det til dels gal vei. - Vi trenger et felles løft både i offentlig og privat sektor, sa de to. 

Marte Mjøs Persen pekte på alvorlighetsgraden med svart arbeid. - Vi må huske på at dette er et stort og alvorlig samfunnsproblem, som undergraver velferdsstaten. Det er ingen tvil om at vi må sette strenge krav om lærlingeklausuler. I tillegg til lønns og arbeidsvilkår. Vi er nødt til å bedre kontrollfunksjonen for dette, sa hun.