Seriøst arbeidsliv sikrer velferden

Svart arbeid undergraver de seriøse bedriftenes mulighet til å konkurrere og overleve. Budskapet var klart når NHO Vestlandet og LO Hordaland inviterte til konferanse om hvordan vi best kan sikre et seriøst arbeidsliv.

Publisert 18.10.17

Vestlandet

- Vi har et godt samarbeid mellom partiene i arbeidslivet i Hordaland.  Det skal vi ikke ta for gitt, men videreutvikle og sikre til det beste for alle parter i dette viktige arbeidet.  Det sa distriktssekretær Roger Pilskog fra LO Hordaland, da han åpnet konferansen.

Over 50 deltakere fra både offentlig og privat sektor var påmeldt til konferansen. I salen var både byggebransjen, elektrikerbransjen, hotell- og restaurantbransjen og bemanningsbransjen godt representert. 

Tillit er viktig


Sjefsøkonomene fra LO og NHO var invitert.  Øystein Dørum åpnet med å fortelle hvorfor trepartssamarbeidet er viktig, - og hvordan det jobbes bevisst og langsiktig fra partene i arbeidslivet for å sikre seriøsitet.
- Frontfagsmodellen virker, det kan vi med sikkerhet slå fast sa Øystein Dørum som videre forklarte hvordan frontfagsmodellen danner grunnlag for lønnsdannelse og sikrer stabil fordeling av verdiskapingen over tid.
I trepartssamarbeidet trakk Dørum spesielt inn tillit som en viktig årsak til at konfliktnivået er lavt.
- Tilliten mellom partene er høy. Jeg mener at nettopp tilliten er noe av det vi skal hegne mest om i det norske samfunnet, sa Dørum.

Roger Bjørnstad, LO`s sjefsøkonom forklarte hvorfor kampen for et seriøst arbeidsliv er viktig for LO, og hvordan organisasjonen jobber for å sikre seriøsitet.Avdekker ulovlige funn

Leder for A-krim, Øystein Andersen viste hvordan det tverrfaglige a-krimsenteret i Hordaland jobber, hvilke funn som er gjort og hva som avdekkes i dere arbeid.
- Det er utfordrende når de kriminelle skifter hurtig mellom ulike bransjer.  Det gjør det svært vanskelig å avdekke, forklarte Andersen.  Han påpekte at særlig bygg- og anleggsvirksomhet, bilbransjen, transport og distribusjon, serveringsbransjen og såkalte massasjeinstitutt særlig er utfordrende.

Hordaland Fylkeskommune er den største offentlige innkjøperen i vår region.  Fylkeskommunen kjøper varer og tjenester for sju milliarder kroner årlig.  Trond Amundsen er innkjøpssjef i Hordaland Fylkeskommune.  Han skisserte hva fylkeskommunen vektlegger ved offentlige anskaffelser, og hvorfor anskaffelsesregelverket og den nye innkjøpspolitikken til fylkeskommunen er utformet akkurat slik det er.

- Om noe er for billig til å være sant, - ja så er det ikke sant! 

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening og
tegnet bilde av hvordan bransjen sliter med store utfordringer med ulovlig og useriøst arbeid og arbeidslivskriminalitet.  Mangel på faglært arbeidskraft er et problem,.
- Og ikke nok med at det er vanskelig å rekruttere nok folk, det er vanskelig å beholde dem gjennom hele karrieren, sa Leegaard.
Byggenæringen jobber sammen med myndigheter, byggherrer og leverandører for å forhindre at useriøst bedrifter får plass i markedet. 
- La oss være helt klar på at digitalisering er en del av løsningen her, sa Leegaard som etterlyste krav om digitale løsninger hos innkjøperne. 
- Vi må gjøre det lett for forbrukerne å ta de gode og riktige valgene.  BNL går inn for at det utarbeides en håndverksportal som skal speile seriøsitetsregisteret med kvalifikasjoner hos den enkelte håndverker.
Leegaards oppsummering er enkel og klar:
- Om noe er for billig til å være sant, - ja så er det ikke sant! 

- Arbeidskriminalitet er en trussel mot velferden, avsluttet regiondirektør for NHO Vestlandet Tom Knudsen dagen med.  Svart arbeid undergraver de seriøse bedriftene sine muligheter til å konkurrere og videreutvikle seg og sine varer og tjenester, sa Knudsen.