Sikkerhetsprisen til Tizir Titanium & Iron AS

Sikkerhetsprisen 2013 for smelteverk gikk til Tizir Titanium & Iron AS i Tyssedal. Vi gratulerer!

Prisoverrekking! Fra venstre; Tore Hurlen, Norsk Industri, produksjonssjef Frode Nummedal og HMS-veileder Geir Stensland, hovedverneombud Sven Ove Bauge og juryens leder Willy Bjerke.

Publisert 03.06.14

Hordaland

I flere 10-år har samarbeidsutvalget "HMS i Smelteverk" håndtert felles prosjekter og felles tiltak for smelteverksindustrien i Norge. Tidligere het det Smelteverksindustriens miljøsekretariat – SIMS.

Dette samarbeidet mellom virksomhetene Industri Energi og Norsk Industri har også etablert og delt ut sin årlige Sikkerhetspris. Dette er en pris som med årene har blitt stadig høyere verdsatt av bransjen, og selvsagt av prisvinnerne. I år ble prisen delt ut på Årskonferansen, på Hell den 29. og 30 april 2014.

FLERE VERK VURDERT

Prosessen med å kåre vinneren starter med personskadestatistikken i Norsk Industri som omfatter 17 verk. En meget profesjonell jury anvender en rekke andre faste kriterier på klart definerte områder mht. personskader (H-1, TRI, samt tilløp og utviklingen av disse verdier), før de står igjen med seks verk som nomineres.

Disse blir igjen vurdert ut i fra sykefravær, avvikshåndtering, prosedyrer og standarder, eksempler på granskingsrapporter de to siste år, verneombudstjenesten, AMU, verkets opplæringsplaner, internkontrollsystemet, sertifiseringer, hvordan endringer registreres, HMS-verktøy og håndtering av innleid arbeidskraft.

GRUNDIGE VURDERINGER

Til sist blir tre verk utvalgt for en endelig vurdering der juryen selv besøker verket. I år var dette verkene Elkem Bremanger (204 ansatte), Elkem Bjølvefossen (165 ansatte) og TiZir Titanium & Iron (199 ansatte). Ingen av disse hadde personskader med fravær i 2013, i likhet med sju andre verk.

Juryen vurderte bl.a.
1. Besøksmottakelse på verket
2. Introduksjon og opplæring
3. HMS-satsingsområder og lederfokus
4. Verneombudstjenesten
5. Avvikshåndtering
6. Orden og ryddighet

Etter en grundig gjennomgang falt juryens valg på Tizir Titanium & Iron AS, Tyssedal.

Vi gratulerer!