Skolebruksplan 2017 - 2030

Næringslivet på Vestlandet har i den siste tiden stått under press, noe som har ført til omstilling i bedrifter og i mange tilfeller nedbemanning. Bedriftene omstilles og innrettes i forhold til virkeligheten, og gjør de ikke det blir det enda verre på sikt, dette vet både bedriftsleder og ansatte.

Publisert 08.09.16

Vestlandet

Ingen kan ikke være unntatt denne virkeligheten og i særdeleshet ikke på Vestlandet.
Tirsdag denne uken fikk Yrkesopplæringsnemnda Skolebruksplanen for 2016 – 2020 til behandling.
Her har fylkesadministrasjonen gjort et god arbeid i forhold til å dokumentere den omstilling som er helt nødvendig i fylket, og i dette tilfellet innenfor skolefeltet.

Eksempelvis har Rogaland 26 videregående skoler mot Hordalands 43 videregående skoler,
i Rogaland er det 17 471 elever i den offentlige skolen, mens det i Hordaland er 16 383.

Skolebruksplanen dokumenterer en betydelig overkapasitet i forhold til elevplasser, noe som også må få konsekvenser for antallet skoler, til dette kreves det omstilling.

NHO og LO i Hordaland håper våre fylkespolitikere gjør som våre bedriftsledere og ansatte i våre bedrifter, tar situasjonen på alvor og er med på å omstille også i skolen, i motsatt fall vil utfordringene bli enda større på sikt.

Vi er opptatt av en bærekraftig og fremtidsrettet videregående skole. Målet er å sikre ungdom en start, utdanning, læreplass og arbeid. Skal vi unngå at hundrevis av ungdommer står uten læreplass, må utdanningen tilpasses arbeidslivets behov for lærlinger.

#205                                                         #205