Søk om SkatteFunn innen 1. september

Skriv SkatteFUNN-søknaden din nå og send inn så snart som mulig og innen 1. september

Publisert 27.08.14

Hordaland

 
 

Har din bedrift planer om å forbedre eller utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er dere allerede i gang med et prosjekt? SkatteFUNN gir din bedrift inntil 20 prosent skattefradrag for forsknings- eller utviklingskostnader forbundet med FoU-prosjektet deres. Er ikke din bedrift i skatteposisjon, så utbetales støtten som et kontant tilskudd fra liknings-myndighetene. 

SkatteFUNN-søknader mottas hele året og behandles fortløpende. Merk at kostnader påløpt i løpet av 2014 kan gi grunnlag for skattefradrag hvis søknaden blir sendt inn innen utgangen av 1. september 2014. 

Bedriftene kan sende inn søknader også etter 1. september, men de blir da ikke ferdigbehandlet innenfor søknadsåret og det vil eventuelt bare være kostnadene for 2015 og påfølgende år som kan inkluderes i fradragsgrunnlaget.

Les mer på: www.skattefunn.no