Stimulans – ikke brems

Hele Kyst-Norge sliter med effektene av lavere oljepris. Samtidig er en av næringslivets viktigste samferdselsåre - luftfarten –under press. Innføring av en ny flyseteavgift vil gjøre omstillingen enda vanskeligere for våre bedrifter, mener regiondirektør Tom Knudsen.

Publisert 16.02.16

Vestlandet

Under budsjettforhandlingene i desember ble det kjent at de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre foreslo å innføre en ny flyseteavgift på 88 kroner inklusive merverdiavgift fra 1. april i år. Konsekvensene var det ingen som hadde tatt seg tid til å tenke igjennom.

Utfordringene i oljevirksomheten har økt antall arbeidsledige personer i Hordaland til 9640 personer ved utgangen av januar. Det er en økning på 35 prosent på ett år, og ingen kan si at de ser slutten på utfordringene Vestlandet nå opplever.

Vi tror oljeprisene vil stige igjen, men vi må skape økte verdier gjennom andre typer virksomhet også. Vi må omstille oss. For næringslivet på Vestlandet er flyruter er en av de viktigste infrastrukturene for å klare å nå nye kunder. På Stord har Danish Air Transport gitt beskjed om at selskapet vil legge ned sin rute til Oslo ved Sunnhordland lufthavn. Det er svært alvorlig om industrimiljøet på Stord mister forbindelsen til Oslo.

Avinors statistikk for 2015 viser en nedgang i innenlands passasjerer ved Bergen lufthavn på 5,4 prosent. En økning i prisen på flyreisene med i gjennomsnitt 10 prosent, som følge av den nye flyseteavgiften, ventes å ta vekk ytterligere fem prosent. Det er mye og vi må være forberedt på at flyselskapene innstiller ruter og dermed reduserer et viktig tilbud.

Flyplasser binder folk sammen og er en forutsetning for vekst i andre bransjer:

  • Økt handel med varer og tjenester i en rekke bransjen p.g.a. økt markedstilgjengelighet

  • Det er større investeringer i områder med gode flyforbindelser

  • Regionens hoteller og  reiseliv rammes av kutt i flyruter og flyplasser flere steder.  Det  gjør det vanskeligere for både norske og utenlandske turister å nå reisemålene

  • Flyforbindelser skaper forutsetninger for større markeder og gir stordriftsfordeler i industrien.

Statistisk analyse viser at en økning i flytilbudet på ti prosent gir en økning i BNP på 0,5 prosent. 0,5 prosent av fastlands-BNP er 12 milliarder kroner og tilsvarer i overkant av 12.000 nye arbeidsplasser. Ikke bare vokser antall reisende når økonomien vokser, men et bedre flytilbud fører til økt økonomisk vekst.

Derfor må vi ta vare på næringslivets flytilbud langs kysten.

 Vi trenger tiltak som skaper optimisme og muligheter.

Å kalle forslaget om en ny flyavgift for en miljø- eller klimaavgift er en stor misforståelse. Flytrafikken er omfattet av EUs handel med CO2-kvoter, som vil bli redusert med 43 prosent innen 2030. Dette er altså en del av utslippene, der Stortinget har overlatt til markedet å finne en løsning - og det virker. Norske politikeres ansvar i klimapolitikken er å treffe tiltak overfor de sektorene som ikke er omfattet av kvotehandelen. En grundig behandling av dette er foretatt i Grønn skattekommisjon fra desember ifjor.

Satt på spissen kan vi fly så mye vi vil i Europa uten at det påvirker klima, fordi kvotehandelen sørger for at kuttene tas der de er billigst.

Vi må ikke skyte oss selv i foten nå, ved å gjennomføre straffeeksersiser som bare rammer oss selv. Vi trenger tiltak som skaper optimisme og muligheter.

Forslaget om ny flyavgift kom på bordet for å skaffe 1,1 milliarder til statskassen for 2016. Det burde ikke være vanskelig å finne en inndekning for dette, uten å introdusere en ny avgift.

NHO Hordaland ber om at våre stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fra Hordaland med Erna Solberg i spissen bidrar til en konstruktiv løsning, slik at vi slipper innføring av flyseteavgift.

La ikke prestisje ødelegge for en god løsning.