Stor forskjell mellom by og land

"Erfaringene fra Eierskiftealliansen i Hordalands arbeid viser at det er stor forskjell på betydningen av SMB-eierskap i by og land. Distriktene er spesielt sårbare", skriver regiondirektør Tom Knudsen i Finansavisen.

Faksimile: Bilag om eierskifter i Finansavisen 14.5.14

Faksimile: Bilag om eierskifter i Finansavisen 14.5.14

Publisert 13.05.14

Hordaland, Eierskiftealliansen

Finansavisens temaavis vier denne uken mye spalteplass til Eierskiftealliansen.

Monica Mæland uttaler på lederplass at "Alliansene har spredd informasjon og skapt møteplasser mellom eiere og potensielle kjøpere. Dette har gitt økt bevissthet og bedre kunnskap om problemstillinger knyttet til eierskifter, og redusert risikoen for at levedyktige bedrifter legges ned".

NHO Hordalands regiondirektør Tom Knudsen bidrar også med et innlegg om forskjellene mellom by og land på dette området:

"Eierskiftealliansen i Hordaland ble opprettet i 2012 og består av et partnerskap bestående av NHO Hordaland, Maskinentreprenørenes forening, Bergen Næringsråd, Sparebanken Vest, Sparebanken 1 SR-Bank, Nordea og Innovasjon Norge. Prosjektet støttes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Høyere risiko i distriktene

Prosjektet har kartlagt eierstrukturen i alle kommuner og regioner i fylket. Det er store forskjeller mellom regionene. Tallene viser at SMB majoritetseierne i distriktene er viktigere for å sikre sysselsetting i sin region enn de er for sysselsettingen i byene. Bergen er i en særstilling med et rikt næringsliv hvor 3719 majoritetseierne sysselsetter 27 502 årsverk, men hvor deres relative betydning er relativt lav, med 39 % av sysselsettingen i privat sektor. Det samme mønsteret finner vi i hele Norge. Distriktene har en høyere eierskifterisiko enn byene. Dette viser at Bergen er mindre sårbar med hensyn til hvordan majoritetseierne gjennomfører sine eierskifter enn f.eks. Voss, hvor 222 eiere står for 71 % av antall årsverk i Vosseregionen.

Planlegging og rådgivning

Eierskiftealliansens mål er å vise positive effekter ved å starte planleggingen og gjennomføring av eierskifte i tide. Gjennom våre godt besøkte frokostmøter ser vi at det er behov for oppmerksomhet om temaet. Generasjons- og eierskifte er noe eierne er svært opptatt av. Men de fleste venter for lenge, noe som utgjør en risiko for stagnasjon og nedgang. Eksempelvis er hoteller i distriktene en viktig målgruppe. Disse er ofte eid i generasjoner av en familie. Regjeringens fjerning av arveavgiften samt lettelse av formuesskatten vil sikre en smidig overgang og styrke verdiskapingen i distriktene."

Finansavisens temaavis kan du laste ned og lese i sin helhet nedenfor.