Stor vilje til satsing på yrkesfag på Voss

Frammøtet var svært godt da Spilde Entreprenør og NHO Hordaland inviterte lokale kandidater til å signere opprop for flere læreplasser fredag. – Vi ser at privat sektor er flinke til å ta i mot lærlinger, nå utfordrer vi kommunene til å være med å løfte yrkesfag, sa Tom Knudsen.

Fra signeringen av NHOs budstikke for flere læreplasser hos Spilde Entreprenør 28. august 2015. Fra venstre: Torstein Gunnarson, fylkeskandidat Venstre, Gunvor Sønnesyn, Krf, Hans Erik Ringkjøb, ordfører Voss, Arbeiderpartiet, Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland, Sigbjørn Hauge, varaordfører Voss, Sp, Bjarne Rene, Venstre, Knut Kvissler, Frp, Iril Schau Johansen, Høyre, Lillian Rogne, MDG, Arnfinn Gjerdåker, SV og Olav Lægreid, Spilde Entreprenør.

Fra signeringen av NHOs budstikke for flere læreplasser hos Spilde Entreprenør 28. august 2015. Fra venstre: Torstein Gunnarson, fylkeskandidat Venstre, Gunvor Sønnesyn, Krf, Hans Erik Ringkjøb, ordfører Voss, Arbeiderpartiet, Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland, Sigbjørn Hauge, varaordfører Voss, Sp, Bjarne Rene, Venstre, Knut Kvissler, Frp, Iril Schau Johansen, Høyre, Lillian Rogne, MDG, Arnfinn Gjerdåker, SV og Olav Lægreid, Spilde Entreprenør.

Publisert 31.08.15

Vestlandet, Aksjon lærebedrift, Valget 2013

- Ett av virkemidlene kommunene har er å ta inn flere lærlinger i kommunen, f.eks. innen helsefag og barne- og ungdomsarbeider. I tillegg kan kommunen stille krav at leverandører må ha lærlinger, når kommunen lyser ut offentlige anbud, sa Knudsen.

På Voss møtte lokale kandidater til kommunestyret opp hos Spilde Entreprenør som blant annet driver med anleggsarbeid for kraftselskaper og Bergenbanen. – Vi er ca. 60 ansatte og har 5 lærlinger. Det er flere enn vi egentlig trenger, men vi ser at dette er den beste måten å utdanne arbeidskraften på, sa Olav Lægreid, daglig leder i Spilde Entreprenør.

NHOs budstikke-kampanje
NHO har i disse dager en kampanje hvor lokale kandidater har signert et opprop for flere lærlinger. Så langt har over 700 lokale kandidater signert oppropet landet rundt. – Politikerne lover at de skal jobbe aktivt for å skaffe flere lærlingeplasser. Vi trenger et sterkt samspill mellom partene i arbeidslivet og politikerne for å få til et løft, sa Knudsen.

 - For mange vil bli russ
Knudsen var i sitt innlegg inne på at det er behov for endringer i hvordan vi organiserer yrkesfag i Hordaland. – Dessverre er det for mange som velger allmenn påbygg i stedet for et læreløp, spesielt innenfor helsefag. Jeg tror det skyldes at mange ønsker å bli russ i stedet for å fullføre to år i lære og få fagbrev. Derfor må vi begrense tilgangen til å ta allmenn påbygg, slik Rogaland har hatt suksess med, sa Knudsen.

Både offentlig sektor og privat næringsliv har forpliktet seg til å øke antall læreplasser med 20% fra 2011-nivået. Men i Hordaland har man bare gått frem med 3%. – Jeg vil invitere politikerne til å bli med LO og NHO og banke dører for å finne læreplasser de 288 som fremdeles mangler læreplass i Hordaland, sa Knudsen. Dette fikk han stor tilslutning til i møtet.