Streiken avblåst

Partene har ved hjelp av Riksmekleren kommet frem til et nytt anbefalt forslag til løsning på Riksavtalen. Det innebærer at den varslede streiken fra mandag morgen 12. mai ikke blir iverksatt.

Publisert 12.05.14

Hordaland

Det anbefalte forslaget blir av begge parter sendt ut til ny uravstemning med svarfrist 23. mai 2014 klokken 12.00.

– Dette ble kostbart, men jeg er glad for at konflikten er avblåst og vi slipper streik, sier forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv.

Han peker på at reiselivsnæringen er en konkurranseutsatt næring. 36 prosent av hotellene i Norge gikk med underskudd i 2012, viser Horwath-rapporten for 2013.

– Innenfor reiseliv er marginene små. Jeg er bekymret for konkurranseevnen til Norge som turistland, og særlig distriktshotellene, som sliter veldig fra før, sier Hansen.