Toma-gruppen viser vei mot et åpnere arbeidsliv

Toma-gruppen har blitt tildelt Hordalands andre Ringer i Vannet-diplom.

Fra venstre: Arnt Morten Skei og Roger Urhaug i Toma-gruppen. 

Publisert 26.06.14

Hordaland, Ringer i vannet

NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet begynner å få fotfeste i Hordaland. Målet med prosjektet er å få personer som har falt utenfor arbeidslivet inn i ordinær jobb i NHOs medlemsbedrifter.

- Toma-gruppen ønsker å være en del av et mer åpent og inkluderende arbeidsliv, sier HR leder i Toma-gruppen, Arnt Morten Skei. - Å være Ringer i Vannet-bedrift betyr at vi ikke bare tar utgangspunkt i hva som står på papiret. Vi vurderer individene og de endringsprosessene de har gått gjennom. Alle har bagasje – men det er hvem personen er nå som betyr noe for oss.

Skei brenner for at arbeidslivet må komme tidligere på banen når det gjelder frafall i skolen, og er spesielt bekymret over at en av tre dropper ut av videregående skole. – Uten tilhørighet hverken hos en arbeidsgiver eller i skolesystemet faller disse menneskene utenfor samfunnet. Her har næringslivet definitivt en jobb å gjøre – arbeidslivet må åpnes opp. De bedriftene som kan, er nødt til å prøve å endre dette mønsteret. 

Toma var tidlig ute i Hordaland med å signere intensjonsavtale, som nå har resultert i én fast ansettelse, i tillegg til at tre andre kandidater er i systemet. Key account manager Siri Janne Llanos i attføringsbedriften Beredt, med sine kandidater fra NAV, har vært helt sentral i denne prosessen.

- Beredt har som visjon at vi skal bidra til at andre lykkes, sier Llanos i en kommentar. Arbeidsformidlingen som nå er gjennomført er et tydelig signal på at de har klart dette. 

– Vi hadde hørt om Ringer i Vannet gjennom NHO, men det var ikke før vi fikk besøk av Rune Kvarme fra NHO Service at det virkelig ble konkretisert, sier Skei. - Slik fikk vi vite hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge for personer som kommer fra attføring. Derfra tok det ikke lang tid før vi signerte en avtale.

En viktig faktor var at Ringer i Vannets metodikk er tett på kandidatene og legger gode rammebetingelser. For Toma-gruppen var det nemlig avgjørende at kandidatene forberedes grundig på hva de vil møte, og ikke minst at de føler seg klare.

– Vi har hatt noen uheldige opplevelser tidligere med kandidater som rett og slett ikke var modne for å tre inn i arbeidslivet. Da har ikke arbeidet på forhånd vært godt nok, og situasjonen ble uheldig for alle parter, sier Skei. Dette var en felle de ønsket å unngå, og da ble Ringer i Vannet løsningen.

- Dialogen med både NHO og Ringer i Vannet har vært god og åpen, og erfaringene har i all hovedsak vært veldig positive. Det er fantastisk for oss å se kandidatene blomstre i arbeidslivet, og de har utvilsomt mye å bidra med i bedriften.

Prosjektleder for Ringer i Vannet i NHO Hordaland, Ragnhild Friis-Ottessen, setter stor pris på at Toma-gruppen har vært tålmodig i innkjøringsfasen av prosjektet.

- Dette er en helt ny måte å jobbe på, så innarbeiding av metoden tar tid. At en Hordalandsbedrift tar på seg en pionerrolle på dette området er helt fantastisk, skryter Friis-Ottessen.

Toma-gruppen vil nå videreføre samarbeidet med Ringer i Vannet til bedriftens andre avdelinger i Norge.

 

 

Kontakt oss