Valgkampen i gang i NHO Hordaland

Stortingsvalget 2017 nærmer seg med stormskritt. Med bare 105 dager igjen til valget, inviterte NHO Hordaland til det første av til sammen 11 valgmøter foran høstens valg.

#205

Deltakere på første valgmøte fra venstre: Tove Nedreberg (MBL), Ruth Grung (4. kandidat Ap), Bjarte Hordnes (Bodoni), Olav Sandnes (TV2), Silje Hjemdal ( 2. kandidat Frp) Tom Knudsen (NHO Hordaland) Sigurd Hille (7. kandidat H) og Kjersti Toppe (1. kandidat Senterpartiet) Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 31.05.17

Vestlandet

Hensikten med møtene er å gi stortingskandidatene god innsikt i lokalt næringsliv.  Vi vil derfor be bedriftene om å presentere aktuelle utfordringer og muligheter innen de ulike næringene som Hordaland representerer, sier regiondirektør Tom Knudsen.

Gjennom sommeren og høsten skal det til sammen arrangeres 11 møter med ulike bedrifter og landsforeninger. 

Startskuddet for valgmøtene gikk hos TV2 mandag 29. mai med god oppslutning fra de fleste politiske parti i fylket.  Både Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti var representert.  I tillegg til TV2 var også Bodoni og Mediebedriftenes Landsforening på møtet.

#205


Hva vil mediebedriftene at politikerne skal prioritere i kommende storingsperiode?

- TV2 er en liten aktør i et stor marked. Vi ønsker å være en relevant partner og aktør i et internasjonalt marked.  Konkurransen om innholdet er stor.  Vår oppfordring er derfor å sikre mediemangfoldet gjennom en aktiv mediepolitikk, sa sjefsredaktør og administrerende direktør Olav Sandnes i TV2.

Han presiserte også viktigheten av å sikre stabile rammevilkår som sikrer en ny avtale med en kommersiell allemennkringkaster. 

#205

For daglig leder i Bononi, Bjarte Hordnes var stikkordet også stabile og gode rammevilkår, med særlig fokus på skatt og samferdsel. 
- I vår bedrift går vi fra å være produktorientert til å bli langt mer kunnskapsbasert.  Vi øker vårt salg av tjenester, og det må kvaliteten i utdanningen og kompetansen til lærlingene også reflektere, sa Hordnes til politikerne.

#205

- Nyttige innspill og verdifull innsikt i mediebedriftenes utfordringer, oppsummerte de frammøtte politikerne i etterkant av møte.
Valgmøtene fortsetter i august og dekker hele Hordaland og de fleste næringer fra fylket vil være representert.  
#205