Varierende optimisme i vest

NHOs kvartalsrapport:  Mens det er gryende optimisme blant bedriftene i Sogn og Fjordane, er bedrifter i Hordaland noe mindre positive enn ved tidligere i år. Det viser NHOs kvartalsrapport for fjerde kvartal.

NHO ÅK18 profilfoto: bygningsarbeidere. To menn i gule verneklær som arbeider.

Fotograf: Sigve Aspelund

Publisert 12.12.17

Vestlandet

Mens NHO-bedriftene samlet ble gradvis mer positive gjennom fjoråret, lot oppgangen vente på seg for Hordalandsbedriftene. I de to første kvartalene i 2017 ble bedriftene imidlertid mer positive, men siste halvår har det vært en negativ utvikling igjen. I 4. kvartal rapporterte 25 prosent av bedriftene om god markedssituasjon, og 23 prosent rapporterte om dårlig situasjon. Forventningene til neste års markedsutvikling har også blitt noe mer dempet siste to kvartaler. 

I Sogn og Fjordane derimot svarer 32 prosent av medlemsbedriftene at markedssituasjonen er god, mens bare 6 prosent rapporterte om dårlig markedssituasjon. Totalt opplever 94 prosent situasjonen som god eller tilfredsstillende. De melder også om positive markedsutsikter når det gjelder ekspansjon av egen bedrift. Bedriftene i Sogn og Fjordane er dermed noe mer positive enn landsgjennomsnittet. De siste tre kvartaler har gradvis flere bedrifter rapportert om at de forventer bedring i markedssituasjonen til neste år.  


Flere jobber sikrer velferden

Til tross for at det ser ut til å gå bedre i deler av næringslivet, kan vi ikke lene oss tilbake. NHO Vestlandet er opptatt av at vi skal satse på rett kompetanse og et seriøst arbeidsliv. I tillegg er det viktig for våre medlemsbedrifter at de har forutsigbare rammebetingelser, sier regiondirektør Tom Knudsen.

Knudsen poengterer også viktigheten av å fjerne hindringer som kan legge en demper på næringslivets investeringslyst.

  Det er arbeid som er vår viktigste ressurs.  Arbeid skaper verdier som finansierer velferdsstaten. Derfor må det legges til rette for at bedriftene kan skape verdier og arbeidsplasser, sier Knudsen.

Utviklingen i vareeksporten

Vareeksporten utgjør om lag ¼ av verdiskapingen både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utviklingen det siste året har imidlertid vært ulik i de to fylkene. I Hordaland falt i verdien av eksporten med 6 prosent i 2016, men det har vært god vekst i vareeksporten så langt i år. Nedgangen i fjor skyldtes i hovedsak nedgang i eksporten av brenselsstoffer.  Sett bort fra de raffinerte oljeproduktene økte imidlertid vareeksporten målt i verdi. 

I Sogn og Fjordane økte eksportverdien med 20 prosent i 2016. De første 9 månedene i år økte vareeksporten med 12 prosent i år, sammenlignet med samme periode i fjor.