Vestlandet forbigått av Oslo

NHOs kvartalsvise økonomibarometer ble offentliggjort i dag. Den viser at Oslo og Akershus nå bidrar mest til den økonomiske veksten. – Vestlandsregionen har i lengre tid bidratt sterkt positivt til NHOs markedsindeks og sysselsettingsveksten, men nå må vi se oss forbigått av Oslo og Akershus, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Foto: Regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland

Foto: Regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland

Publisert 06.03.14

Hordaland

- Oslo og Akershus har større innslag av sysselsettingsintensive tjenestenæringer, noe som forklarer den sterke økningen i bemanningsbehovet for NHO-bedriftene, sier Knudsen.

- Vestlandet er en viktig motor for økonomien i landet. Derfor er det litt urovekkende at Vestlandet ikke lenger er i førersetet, selv om det ikke er dramatiske tall, understreker han.

Mindre rekrutteringsbehov i petroleumsnæringen
Økonomibarometeret bekrefter de siste dagers nyheter om at petroleumsintensive bedrifter nå har mindre behov for arbeidskraft. I fjerde kvartal meldte 45 prosent at de hadde problemer med å rekruttere, nå er dette tallet redusert til 35 prosent. - Vi følger spent med på denne utviklingen, næringen har fokusert sterkt på å møte den økte konkurransen fra utlandet, sier Knudsen.

I byggenæringen svarer nær 50 prosent at de har rekrutteringsproblemer når det gjelder fagarbeidere. Selv om det er økt usikkerhet om markedssituasjonen sliter byggenæringen fortsatt med å dekke et betydelig arbeidskraftsbehov. Denne uken gikk fristen ut for å søke videregående opplæring. - Vi har nå et forsterket fokus på å rekruttere flere fagarbeidere, jeg er spent på å se om flere har valgt yrkesfag, sier Knudsen.

Større optimisme blant NHO-bedriftene
Det rapporteres om en svak bedring i markedssituasjonen hos NHO-bedriftene i første kvartal 2014.  Andelen som forventer bedring fratrukket andel som forventer forverring, er nå på om lag samme nivå som i den stabile perioden fra første kvartal 2011 til første kvartal 2013. 

Om økonomibarometeret:

  • 10.000 av NHOs medlemsbedrifter er spurt
  • 2660 har besvart undersøkelsen
  • Utkommer 4 ganger i året
  • Undersøkelsen ble tatt opp i begynnelsen av februar

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Hordaland

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688
Frode Nergaard Fjeldstad

Rådgiver

NHO Hordaland

fnf@nho.no
Mobil
99152515