Viktige saker i siste møte med Hordalandsbenken

-Vi støtter regjeringens prioritering av tiltak for å få flere i arbeid. Det sa styreleder i NHO Hordaland, Bjarte Hordnes under møte med Hordalandsbenken denne uken.

#205

Møte med Hordalandsbenken 8. juni 2017 Fotograf: NHO Hordaland

Publisert 09.06.17

Vestlandet

I møtet var det særlig fokus på revidert nasjonalbudsjett.  Styremedlemmer fra Hordaland uttrykte sin støtte til forslaget om skatteinsentiver for investering i oppstartsselskaper, men understreket også behovet for å redusere formueskatten for arbeidende kapital.
Budskapet var klart; NHO begynner å bli utålmodig med regjeringen.

-Denne skatten skaper usikkerhet ved investeringer i industrianlegg.  Det betyr tapt verdiskapning for hele landet, understreket et samlet styre fra Hordaland.
Høye takster og uklare regler gjør både at nye bedrifter kvier seg for å etablere seg, og det er skadelig for de mange små og store bedriftene rundt omkring i regionen vår.

Skatteeksempel fra CCB
NHO etterlyser en løsning på utfordringene med systemet og reglene for eiendomsskatt på næringseiendommer. Det er et problem at takstene blir svært høye, særlig i distriktene. Dette kommer i tillegg til de uklare grensene for hvilke maskiner som skal omfattes. Det kan være gode samfunnsøkonomiske grunner til å ha eiendomsskatt, men det må være basert på rettssikkerhet og forutsigbarhet. Slik det er i dag erfarer vi at både eksisterende bedrifter og utenlandske aktører kvier seg for nyetableringer og utvidelser pga. for stor usikkerhet om eiendomsskattens størrelse.
Stortingspolitikerne fikk eksempel på hvordan eiendomsskatten slår ulikt ut i forskjellige kommuner.  Administrerende direktør i CCB på Ågotnes, Kurt Andreassen viste hvordan næringseiendom og skatt slår ulikt ut for CCB sin del i Fjell kommune og på Helgeland.

EØS-avtalen viktig
Også CO2-fond, Nasjonal Transportplan (NTP) og tilskudd til læringer var sentrale tema, i tillegg til EØS-avtalens betydning for næringslivet på Vestlandet. EØS-avtalen er avgjørende for næringslivet på Vestlandet, og gir like spilleregler for alle. Når 80 prosent av norsk eksport går til EU, frykter styret i NHO Hordaland at konsekvensene av en reforhandling kan bli dramatiske.

Bjarte Hordnes, styreleder i NHO Hordaland Fotograf: NHO Hordaland

#205

Ros for kompetansepolitikk
Stortingspolitikerne fra Hordaland fikk også ros for flere gode prosesser, særlig for arbeidet med strategi for nasjonal kompetansepolitikk, Stortingsmelding nr. 16 om utenforskap og for gjennomgangen av tilbudsstrukturen og karriereveiledningsutvalget.
I arbeidet med Samfunnskontrakten er det tildelt 4 millioner kroner i 2017.  Når dette skal fordeles og spres over 19 fylker blir det lite penger til rekruttering, påpekte Hordnes i møte.

#205

Siste møte før valget
For flere av stortingsrepresentantene var dette siste møte med både NHO Hordaland og Bergen Næringsråd før høstens valg.
Møtet ble derfor avsluttet med middag, der både statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland deltok.

Hordalandsbenken har hatt til sammen 145 møter de siste årene med bedrifter og organisasjoner fra Hordaland.  Flere av disse har vært med NHO Hordaland og Bergen Næringsråd som har hatt god tradisjon med jevnlige møter.
NHO Hordaland takker for et godt samarbeid med dagens representanter og ser fram til videre godt samarbeid med ny Hordalandsbenk fra høsten av.

Fotograf: Ann-Kristi Kristoffersen

#205