Vil skape flere blå jobber

- Dette er en strategi for fremtidens jobber, sa statsminister Erna Solberg da Regjeringen i dag la fram sin havstrategi.

#205

Fra venstre: regiondirektør i Hordaland Tom Knudsen, statsminister Erna Solberg og direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde

Publisert 21.02.17

Vestlandet

- Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sa statsminister videre.

Sammen med næringsminister Monica Mæland ble strategien i dag presentert ombord i Havforskningsinstituttets nye forskningsskip ” Dr. Fritjof Nansen”.  Fra NHO-fellesskapet var både Sjømat Norge, Norsk Industri, Norsk Olje og gass representert, i tillegg til NHO Hordaland.

Foto: NHO/Tom Knudsen

#205

I strategien heter det at regjeringen vil satse på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

-  Vi har kunnskapsrike ansatte, sterke enkeltselskaper og fremragende forskningsmiljøer. Målet er at Norge skal bli best på hav. Da må vi utnytte våre fortrinn og bygge videre på kunnskapen og erfaringene, sier næringsminister Monica Mæland.

Foto: NHO/Tom Knudsen

#205

Fornøyd med helhetlig tilnærming

NHO mener regjeringens havstrategi gir mange gode perspektiver på hvilke muligheter som finnes for videre næringsutvikling i alle deler av havnæringen, og hvordan vi kan videreutvikle våre fortrinn som havnasjon.

- Vi støtter regjeringen på at det er viktig å satse videre på havnæringene i bred forstand, og vi er fornøyd med at strategien har en helhetlig tilnærming som løfter frem mulighetene for å styrke eksisterende og ny næringsvirksomhet i havet, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland.

– Jeg ser på havstrategien som en visjonserklæring og en viktig retningsviser både for politiske myndigheter, forvaltningen, næringslivet og alle som er opptatt av å bidra til at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å leve i, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geri Ove Ystmark på egne nettsider etter presentasjonen.  Også Norsk Olje og Gass, ved administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Norsk Industri ved direktør Knut E. Sunde overvar regjeringens framlegg av strategi i dag.


Dette er regjeringens viktigste tiltak:•Gi marin og maritim næring muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000.

•Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene

•Styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bygge Norge som merkevare

•Kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter

•Øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen

•Styrke kunnskapsgrunnlaget om havøkosystemenes rolle for den globale klimautviklingen

•Legge til rette for forskningstokt til Antarktisk

•Styrke geologisk kartlegging av petroleumsressurser og mineralforekomster i havet

•Styrke petroleumsforskningen for å bidra til styrket internasjonal konkurransekraft for norsk petroleumsvirksomhet og havbaserte næringer generelt