Vil skreddersy utdanning etter næringslivets behov

Hordaland fylkeskommune skal lage en oversikt over behovet for fremtidens arbeidskraft. Dette skal gi et bedre grunnlag for utdanningstilbudet, skriver vest24.no

Publisert 21.11.14

Vestlandet, Aksjon lærebedrift

– Vi vil at flere gjennomfører med et fagbrev og at enda flere bedrifter rekrutterer gjennom lærlingeordningen, sier Stine Fjeldstad, prosjektleder for Aksjon Lærebedrift Hordaland til vest24.no. Da må tilbudet fylkeskommunen gir til elevene stemme mer med terrenget mener hun.

– I enkelte fagretninger er det flere tilgjengelige læreplasser enn det er søkere, som for eksempel i bygg- og anleggsfag og i restaurant og matfag. På andre områder, som i industrifag og helsefag, er det behov for flere læreplasser til ungdommen, sier Fjeldstad, som mener informasjon, både til elever, foreldre og lærere, er viktig for å øke rekrutteringen til yrkesfagene, sier hun til vest24.no.

Les hele saken på vest24.no.

Kontakt oss

Stine Monica Fjeldstad

Prosjektleder

NHO Hordaland

stine.monica.fjeldstad@nho.no
Mobil
48313338