Yrkesfag 2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og påtroppende nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre er to av innlederne på NHOs Yrkesfag 2014 i september.

Publisert 25.06.14

Hordaland

NHO arrangerer den årlige konferansen Yrkesfag 2014 2. september kl. 09:00 - 15:00. Konferansen finner sted på Næringslivets Hus i  Middelthunsgate 27, Oslo.

Oppfølgingen av St.meld.20, På rett vei, er et av de sentrale temaene på konferansen.

NHOs Kompetansebarometer viser at bedriftene har stort behov for fagarbeidere. Men fag- og yrkesopplæringen har utfordringer med å rekruttering ungdom og altfor få gjennomfører til fag-/svennebrev.

Det er mange gode tiltak i stortingsmeldingen, men hvordan oppnår vi gode resultater i praksis?

Vi vil presentere gode bedriftseksempler og Kristin Skogen Lund vil dele ut NHOs fagopplæringspris 2014.

Trykk her  for å melde deg på!

Kontakt oss

Hilde Mari Rønneberg

Rådgiver

Event

hilde.ronneberg@nho.no
Telefon
23088131