Om NHO Hordaland

Publisert 22.11.13

Hordaland

NHO Hordaland er NHOs lokale servicekontor i Hordaland. Vår hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi råd til våre medlemmer i nærområdet.

Du kan lese mer om vår virksomhet ved å laste ned Styrets årsberetning.

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Hordaland

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688