Reiselivet på Vestlandet

NHO Reiseliv Vest-Norge dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, med kontorsted NHO Hordaland, Veiten 3 i Bergen. Regionkontoret og regionstyret har gjennom de siste årene vært særlig opptatt av å etablere kontakt og samarbeid med lokale politikere og kommunale- og fylkeskommunale administrasjoner. Gode rammebetingelser knytter seg mye til politikernes kunnskap og oppfatning av reiselivsnæringen, derfor er det viktig at næringen selv tar initiativ og gjennom dette skaper et godt kontaktnett utenfor «egne rekker».

Wenche Salthella

Bransjesjef

NHO Vestlandet

wenche.salthella@nho.no
Mobil
92260009