Nytt regelverk for uføretrygd

Fra 1. januar 2015 innføres nye regler for uføretrygd og den viktigste endringen er at det blir enklere å kombinere arbeid og uføretrygd.

Publisert 24.06.14

Innlandet

" Fra første januar 2015 innføres nye regler for uføretrygd. De nye reglene er bl.a. tenkt å gi arbeidsgivere mer handlingsrom og fleksibilitet i forhold til arbeidstakere som kombinerer jobb og uførhetstrygd. Den viktigste endringen er at det blir enklere å kombinere arbeid og trygd for de som har mulighet for å jobbe. Hensikten er også at endringen skal innebære større handlingsrom og mer fleksibilitet for arbeidsgivere som har ansatte som kombinerer jobb med uføretrygd.

Nåværende regler innebærer at mange stopper å jobbe når de når inntektsgrensen. De nye reglene bidrar nå til at det er hensiktsmessig å jobbe så mye muligheten og situasjonen til den enkelte tilsier. Arbeidsgivere kan i bedre grad benytte arbeidskapasiteten til personer på uføretrygd.   Det nye systemet gjør at uføre kan jobbe så mye de vil uten å miste retten til den uføregraden de har fått innvilget. Det vil skje en samordning mellom trygd og lønnsinntekt, men man skal aldri "tape" på å jobbe.

Nærmere informasjon finnes ved å følge disse linkene."

                        www.nav.no

            www.nyuføretrygd.no

     www.altinn.no/A-ordningen/