Årsmøte og fire gode innlegg

Onsdag 22. mars arrangerer NHO Innlandet sitt årsmøte. I år får vi besøk av spennende innledere fra Innlandet. Vel møtt!

Full fart hos NHO Innlandet i 2016. Collage sammensatt av: Ingvild Bergersen

Vi satser på bra oppmøte fra våre medlemsbedrifter når vi i år arrangerer årsmøte i kombinasjon med fire spennende innledere. I tillegg til de faste årsmøtesakene skal det gjøres valg av nye styremedlemmer, medlemmer til NHOs representantskap og generalforsamling.

Etter gjennomføring av årsmøtets saksliste står følgende innlegg for tur:

  1. Nytt sykehus på Innlandet: Hvilke muligheter kan et nytt sykehus gi? Roger Jensen fra Sykehuset Innlandet gjester oss for å fortelle mer om dette.
  2. Bioøkonomi på Innlandet: Innlandet - et senter for bioøkonomi?Anders Øfsti fra Arena Heidner snakker om senter for bioøkonomi i Innlandet og muligheter for samarbeid med havnæringer.
  3. Grønt Entreprenørskap: Hvordan kan vi bruke utdannelsesinstitusjonene til å tre inn i det grønne skiftet?Høgskolen i Innlandet ser viktigheten av det grønne skiftet og åpner nytt studieprogram. Marte Tøndel gjester oss for å fortelle mer om dette.
  4. «Er du tøff nok?» Prosjektleder Odd Christian Hagen tegner og forteller om arrangementutviklingsprosjektet «Totens Tøffeste» Innlandets første terrenghinderløp!

 Program:
13:00-13:15 Kaffe og registrering
13:15 - 13:45 Årsmøte
13:45-15:00 Fire gode innlegg

Etter innleggene starter NHO Reiseliv Innlandets årsmøte.