Hva nå? Bedrift- og politikertreff på Tynset

Hva nå? Valget er overstått og en ny regjering står for tur. Hvordan skal vi utvikle regionen og hvilke saker er politisk viktig?

Regiondirektør Åge Skinstad er en av kveldens innledere. Fotograf: NHO Innlandet

I samarbeid med Tynset Næringsforening, TNF, ønsker NHO Innlandet å invitere til kveldsmøte for politikere, bedrifter og virksomheter i regionen.


Program :
Kveldsmat, kaffe / te.

Velkommen v/ Odd Uglem, TNF og Åge Skinstad, NHO Innlandet.

«Etter valget, hvordan skal vi utvikle regionen og hvilke saker er politisk viktige ?» 

v/ varaordfører Nils Kristen Sandtrøen.

«Ungdom og utenforskap: Hvordan skal vi få flere i jobb?»
v/ Terje Hylen, Meskano AS

"Lokal verdiskaping i Fjellregionen. Vil vi bli bedre, eller frykter vi endringer?"
v/ Åge Skinstad

Debatt, innspill og kommentarer